ARTECHMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000441954
Numer REGON: 243122976
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-06-11
Sygnatura akt[RDF/297819/21/444]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTECHMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina GIERAŁTOWICE miejscowość PRZYSZOWICE2015-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZYSZOWICE ulica UL. GRANICZNA nr domu 44 kod pocztowy 44-178 poczta PRZYSZOWICE kraj POLSKA 2015-03-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ARTECHMET.PL2013-12-16 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://WWW.ARTECHMET.PL2013-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.11.2012 R. - NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A: 8403/20122012-12-04 do dziś
204.01.2013 R. - REP. A: 105/2013, NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIENIONO: § 7 PKT 1, PKT 22013-02-28 do dziś
324.11.2014 R. - REP.A: 7568/2014, NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIENIONO §32015-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORDYMACKA PACHUTA2015-07-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORDYMACKI2013-02-28 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ANDRZEJ2013-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały763 UDZIAŁY I ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 763.000,00 ZŁ2013-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORDYMACKI2013-05-08 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ANDRZEJ2013-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały764 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 764.000,00 ZŁ2013-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORDYMACKA2013-05-08 do dziś
2. ImionaEWA KRYSTYNA2013-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały763 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 763.000,00 ZŁ2013-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2290000,00 ZŁ2013-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12190000,00 ZŁ2013-02-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2013-12-16 do dziś
2. ImionaWALDEMAR STANISŁAW2013-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORDYMACKI2012-12-04 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ANDRZEJ2012-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2012-12-04 do dziś
228 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2012-12-04 do dziś
329 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2012-12-04 do dziś
429 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-12-04 do dziś
533 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2012-12-04 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-12-04 do dziś
733 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2012-12-04 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-12-04 do dziś
938 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-12-04 do dziś
1038 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-12-04 do dziś
1143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-12-04 do dziś
1225 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2012-12-04 do dziś
1346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-12-04 do dziś
1446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2012-12-04 do dziś
1549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-12-04 do dziś
1649 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2012-12-04 do dziś
1752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-12-04 do dziś
1825 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2012-12-04 do dziś
1925 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2012-12-04 do dziś
2025 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2012-12-04 do dziś
2125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-12-04 do dziś
2225 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2012-12-04 do dziś
2325 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2012-12-04 do dziś
2425 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.06.2014 okres OD 21.11.2012 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
2data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
3data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
4data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
5data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
6data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
7data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
8data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.11.2012 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.11.2012 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów