IDEA DEVELOPMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000441759
Numer REGON: 341360800
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-05-18
Sygnatura akt[RDF/488402/23/754]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIDEA DEVELOPMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI2019-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2017-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. POLNA nr domu 100 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2017-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFABER CONSULTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ LUBLIN2014-05-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2012-11-27 do dziś
3. Adresmiejscowość LUBLIN ulica NAŁĘCZOWSKA nr domu 30 nr lokalu 18 kod pocztowy 20-701 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2012-11-27 do dziś
21. Firma oddziałuFABER CONSULTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WAŁCZ2014-05-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat WAŁECKI gmina WAŁCZ miejscowość WAŁCZ2014-05-14 do dziś
3. Adresmiejscowość WAŁCZ ulica BYDGOSKA nr domu 50 kod pocztowy 78-600 poczta WAŁCZ kraj POLSKA 2014-05-14 do dziś
31. Firma oddziałuFABER CONSULTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ TORUŃ2014-12-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2014-12-18 do dziś
3. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. POLNA nr domu 100 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2014-12-18 do dziś
41. Firma oddziałuFABER CONSULTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KĘTRZYNIE2016-06-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat KĘTRZYŃSKI gmina KĘTRZYN miejscowość KĘTRZYN2016-06-03 do dziś
3. Adresmiejscowość KĘTRZYN ulica UL. STANISŁAWA A. PONIATOWSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 11-400 poczta KĘTRZYN kraj POLSKA 2016-06-03 do dziś
51. Firma oddziałuFABER CONSULTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W NOWYM TARGU2016-06-03 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG2016-06-03 do dziś
3. Adresmiejscowość NOWY TARG ulica UL. LUDŹMIERSKA nr domu 29 kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG kraj POLSKA 2016-06-03 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.09.2012 R., NOTARIUSZ IZABELA GASIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. CHEŁMIŃSKIEJ 17, REP. A NR 3773/2012.2012-11-27 do dziś
206.03.2014 R., REP. A NR 1058/2014, NOTARIUSZ IZABELA GASIN, KANCELARIA NOTARIALNA IZABELI GASIN W TORUNIU PRZY ULICY CHEŁMIŃSKIEJ 17, ZMIENIONO § 1 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI.2014-05-14 do dziś
306.03.2014 R., REP. A NR 1061/2014, NOTARIUSZ IZABELA GASIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, ZMIENIONO § 2 UST. 1.2014-09-16 do dziś
406.04.2017R., NOTARIUSZ BARBARA ELŻBIETA GAWIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, REP. A NR 2431/2017, ZMIANA §1 I §2.1 UMOWY SPÓŁKI2017-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPACZ2012-11-27 do dziś
2. ImionaROBERT2012-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2016-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROFECT SOLUTIONS LTD2015-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2016-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2012-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU OSOBIŚCIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU OSOBIŚCIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, TJ. CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU, BĄDŹ Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2012-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPACZ2015-05-21 do dziś
2. ImionaROBERT2015-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-05-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-21 do dziś
264 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2015-05-21 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-05-21 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-05-21 do dziś
577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2015-05-21 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-05-21 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-05-21 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-21 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
3data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
4data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
5data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 01.02.20182019-03-21 do dziś
6data złożenia 21.03.2019 okres OD 02.02.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
7data złożenia 29.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-29 do dziś
8data złożenia 20.01.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-20 do dziś
9data złożenia 21.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-21 do dziś
10data złożenia 26.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-26 do dziś
11data złożenia 12.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-12 do dziś
12data złożenia 09.02.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-09 do dziś
13data złożenia 18.05.2023 okres OD 01.01.2023 DO 11.04.20232023-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W TORUNIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr V GU 228/17 data 02.02.20182018-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘCIAK2018-04-25 do dziś
2. ImionaSYLWESTER MAREK2018-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-25 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów