INTEGRANDO - FUNDACJA KULTURY OTWARTEJ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000441487
Numer REGON: 302301601
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-10-15
Sygnatura akt[RDF/449858/22/198]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2012-12-12 do dziś
3. NazwaINTEGRANDO - FUNDACJA KULTURY OTWARTEJ2012-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-12-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica GALILEUSZA nr domu 2 J nr lokalu 10 kod pocztowy 60-159 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.08.2012 R.2012-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2012-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO2012-12-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2012-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2012-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITOWSKA GÓRA2012-12-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ROMA2012-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2012-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROBAKOWSKI2017-10-25 do dziś
2. ImionaPIOTR DOMINIK2017-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaUMBREIT2012-12-12 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRA2012-12-12 do dziś
2. ImionaRYSZARD2012-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-12 do dziś
291 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2012-12-12 do dziś
391 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY2012-12-12 do dziś
493 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2012-12-12 do dziś
593 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-12-12 do dziś
693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2012-12-12 do dziś
793 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2012-12-12 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-12-12 do dziś
994 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2012-12-12 do dziś
1018 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2012-12-12 do dziś
1118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2012-12-12 do dziś
1285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-12-12 do dziś
1358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2012-12-12 do dziś
1458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-12-12 do dziś
1547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-12-12 do dziś
1658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-12-12 do dziś
1773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-12-12 do dziś
1858 13 Z WYDAWANIE GAZET2012-12-12 do dziś
1963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-12-12 do dziś
2085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-12-12 do dziś
2158 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2012-12-12 do dziś
2273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-12-12 do dziś
2385 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2012-12-12 do dziś
2458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-12-12 do dziś
2559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-12-12 do dziś
2659 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2012-12-12 do dziś
2774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2012-12-12 do dziś
2859 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-12-12 do dziś
2959 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-12-12 do dziś
3063 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2012-12-12 do dziś
3163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-12 do dziś
3268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-12-12 do dziś
3370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-12-12 do dziś
3490 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-12-12 do dziś
3570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-12-12 do dziś
3659 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2012-12-12 do dziś
3773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-12-12 do dziś
3873 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2012-12-12 do dziś
3973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-12-12 do dziś
4074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-12-12 do dziś
4174 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-12-12 do dziś
4277 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-12-12 do dziś
4374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-12 do dziś
4478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-12-12 do dziś
4590 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-12-12 do dziś
4678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-12-12 do dziś
4779 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2012-12-12 do dziś
4879 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-12-12 do dziś
4979 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-12-12 do dziś
5079 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-12-12 do dziś
5179 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2012-12-12 do dziś
5279 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-12-12 do dziś
5382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-12-12 do dziś
5482 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2012-12-12 do dziś
5582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-12-12 do dziś
5690 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2012-12-12 do dziś
5782 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-12-12 do dziś
5873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-12-12 do dziś
5990 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2012-12-12 do dziś
6091 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2012-12-12 do dziś
6191 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2012-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
2data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
3data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
4data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
5data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
6data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
7data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
8data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELAMI FUNDACJI JEST: 1. WSPIERANIE IDEI WIELOKULTUROWEGO SPOŁECZEŃSTWA; 2. BUDOWA „MOSTÓW TOLERANCJI” POPRZEZ POZNANIE, W OPARCIU O SZACUNEK DLA INNYCH KULTUR, OBYCZAJÓW I JĘZYKA; 3. PROMOWANIE IDEI PRZENIKANIA KULTUR ORAZ CZERPANIA Z INNYCH KULTUR, 4. UPOWSZECHNIANIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ; 5. DZIAŁANIE NA RZECZ KULTUR MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH; 6. UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI; 7. UPOWSZECHNIANIE KULTURY MUZYCZNEJ; 8. WSPIERANIE MŁODYCH TWÓRCÓW JAK I ARTYSTÓW AMATORÓW; 9. PROMOWANIE KULTURY REGIONÓW POLSKI I EUROPY; 10. ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ; 11. PROMOWANIE EKOLOGII; 12. WSPIERANIE BUDOWANIA KONTAKTÓW I RELACJI MIĘDZYNARODOWYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI I EKOLOGII2012-12-12 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów