CSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000441058
Numer REGON: 061488712
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-09-26
Sygnatura akt[RDF/425007/22/230]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2019-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. KASZTELAŃSKA nr domu 8 kod pocztowy 20-825 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2019-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.10.2012 R., NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY WIENIAWSKIEJ 8/3, 20-071 LUBLIN, REP. A NR 14180/2012.2012-11-22 do dziś
204.04.2017 R. NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY WIENIAWSKIEJ 8/3, 20-071 LUBLIN, REPERTORIUM A NR 3920/2017 - ZMIANA §7 UST.1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-04-11 do dziś
329.04.2019 R., NOTARIUSZ PIOTR GRZEGORZ BANDERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 5206/2019, ZMIENIONO § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI; PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2019-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃ2015-12-30 do dziś
2. ImionaMARCIN PRZEMYSŁAW2015-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁ2017-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOCH2017-04-11 do dziś
2. ImionaBARBARA2017-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200,00 ZŁ2017-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2012-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2017-04-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-04-11 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-04-11 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-04-11 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-04-11 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-11 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-04-11 do dziś
752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2019-05-27 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.05.2014 okres OD 22.11.2012 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
2data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
3data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
4data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
5data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
8data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.11.2012 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.11.2012 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/06/2022 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CSD SP. Z O.O. Z/S W LUBLINIE Z DNIA 24 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, NOTARIUSZ PIOTR BANDERSKI KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR BANDERSKI MICHAŁ RZĄCZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, REPERTORIUM A NR 6458/2022 , 24.06.20222022-07-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2022-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBIEŃ2022-07-04 do dziś
2. ImionaMARCIN PRZEMYSŁAW2022-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1/06/2022 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CSD SP. Z O.O. Z/S W LUBLINIE Z DNIA 24 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, NOTARIUSZ PIOTR BANDERSKI KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR BANDERSKI MICHAŁ RZĄCZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, REPERTORIUM A NR 6458/2022 , 24.06.20222022-07-04 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów