FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000440238
Numer REGON: 350253750
Numer NIP: 6790025640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-01-13
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/94/23/504]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-11-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 350253750 NIP 67900256402013-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ZAKOPIAŃSKA nr domu 58 kod pocztowy 30-418 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.11.2012 R. NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. GRABOWSKIEGO 5/1, REP. A NR 7991/2012.2012-11-15 do dziś
215.01.2018 R., REPERTORIUM A NR 519/2018, NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §72018-02-08 do dziś
320.06.2018R. REP A NR 4570/2018, NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §132018-08-01 do dziś
4NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE 1. 22.05.2019R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 3577/2019 ZMIANA § 12 UMOWY, WYKREŚLENIE PKT. 4 W CAŁOŚCI I OZNACZENIE PKT. 5 JAKO PKT. 4 W § 18 UMOWY 2. 03.06.2019R., AKT NOTARIALNY REP. A 3895/2019 NOWE BRZMIENIE § 8 UMOWY SPÓŁKI NOWE BRZMIENIE PKT. 1 W § 15 UMOWY SPÓŁKI2019-07-10 do dziś
502.03.2020R., NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A 1352/2020. ZMIANA § 8, ZMIANA PKT 1 W § 15 UMOWY SPÓŁKI.2020-05-21 do dziś
628.12.2021R. NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP. A 8818/2021 ZMIANA PARAGRAFU 2, ZMIANA PPKT1 W PARAGRAFIE 8, ZMIANA PARAGRAFU 9 ORAZ PKT1 W PARAGRAFIE 15 UMOWY SPÓŁKI.2022-01-17 do dziś
729.12.2022R., REP. A NR 7445/2022, NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. GRABOWSKIEGO 5/1. ZMIANA §2, ZMIANA PPKT 1) W §8, ZMIANA §9, ZMIANA LIT. A W PKT 1 §15 UMOWY SPÓŁKI.2023-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-11-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale06.11.2012 R. PRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 551 K.S.H., ART. 562 § 1 K.S.H. ART. 563 K.S.H.I ART. 581 K.S.H. FIRMY HANDLOWEJ MAX-FLIZ PIOTR KURLETO, JAN WŁODARCZYK, KAZIMIERZ KAŹNICA SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ: FIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. UCHWAŁA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ: PIOTRA KURLETO, JANA WŁODARCZYKA, KAZIMIERZA KAŹNICY I FIRMY HANDLOWEJ MAX-FLIZ SP. Z O.O.2012-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ PIOTR KURLETO JAN WŁODARCZYK KAZIMIERZ KAŹNICA SPÓŁKA JAWNA2012-11-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2012-11-15 do dziś
3. Numer w rejestrze0000093251 2012-11-15 do dziś
5. Numer REGON3502537502012-11-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-11-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-11-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego45.037,00 ZŁ2019-07-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.687,00 ZŁ2020-05-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-15 do dziś
4. Numer KRS0000426359 2012-11-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURLETO2023-01-13 do dziś
2. ImionaPIOTR ROMAN2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-01-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-01-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-01-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-01-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-01-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2023-01-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego81.650,00 ZŁ.2023-01-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego81.650,00 ZŁ.2023-01-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-01-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹNICA2023-01-13 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ JÓZEF2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-01-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-01-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-01-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-01-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-01-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2023-01-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego34.350,00 ZŁ.2023-01-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego34.350,00 ZŁ.2023-01-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-01-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1226268542023-01-13 do dziś
4. Numer KRS0000426359 2023-01-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE LUB PROKURENTOWI SAMODZIELNIE.2012-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA MAX-FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1226268542023-01-13 do dziś
4. Numer KRS0000426359 2023-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-15 do dziś
247 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-15 do dziś
347 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-11-15 do dziś
446 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-11-15 do dziś
546 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-11-15 do dziś
646 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2012-11-15 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-11-15 do dziś
847 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-15 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-17 do dziś
2data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
3data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
4data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
5data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
6data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
7data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
9data złożenia 02.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-02 do dziś
10data złożenia 14.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-02 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-02 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-02 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów