ENERGIA DOLINA ZIELAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000440107
Numer REGON: 061415162
Numer NIP: 5372623668
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[RDF/406680/22/287]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA DOLINA ZIELAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina WISZNICE miejscowość WISZNICE2012-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WISZNICE ulica RYNEK nr domu 35 kod pocztowy 21-580 poczta WISZNICE kraj POLSKA 2012-11-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejENERGIA@DOLINAZIELAWY.PL2012-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.05.2012 R., NOTARIUSZ JERZY NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ; REP.A NR 2411/20122012-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA SOSNÓWKA2012-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0302377182012-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.200,00 ZŁ2012-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA JABŁOŃ2012-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0302375302012-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały256 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.200,00 ZŁ2012-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA WISZNICE2012-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0302377532012-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały322 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.400,00 ZŁ2012-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA ROSSOSZ2012-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0302376702012-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały147 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.400,00 ZŁ2012-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-15 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA PODEDWÓRZE2012-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0302376582012-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały109 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.800,00 ZŁ2012-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2012-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2012-11-15 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2012-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSADOWSKI2018-08-29 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-29 do dziś
21. NazwiskoROMANOWICZ2015-10-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ZYGMUNT2015-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-10-16 do dziś
31. NazwiskoPAŁKA2012-11-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JANUSZ2012-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-11-15 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-11-15 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-11-15 do dziś
435 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 23.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-05 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
3data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
4data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
5data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
6data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
7data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
8data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
9data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
10data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów