INSTYTUT SZKOLEŃ PRAWNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000439866
Numer REGON: 243070707
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-10-18
Sygnatura akt[RDF/453325/22/1]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT SZKOLEŃ PRAWNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2019-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. MODELARSKA nr domu 25 kod pocztowy 40-142 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-11-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@I-ISP.PL2013-04-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.I-ISP.PL2013-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.10.2012 R. NOTARIUSZ ADAM ROBAK KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. UNIWERSYTECKA 13, REP. A NR 12813/20122012-11-13 do dziś
217.01.2018 R., REPERTORIUM A NR 139/2018, NOTARIUSZ ZUZANNA WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ZUZANNA WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKA, KINGA BEDNARZ W KATOWICACH, ZMIANA § 7 PKT 1 (DODANY PODPUNKT 42 I 43).2018-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLĄZAK,ZAPIÓR I WSPÓLNICY-KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2778513062012-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000328742 2012-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ2012-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 13 Z WYDAWANIE GAZET2012-11-13 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-11-13 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-11-13 do dziś
473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-11-13 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-11-13 do dziś
685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-11-13 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-11-13 do dziś
858 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-11-13 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-11-13 do dziś
1085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2014 okres OD 17.10.2012 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
2data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
3data złożenia 01.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
4data złożenia 23.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-07 do dziś
5data złożenia 15.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
6data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
7data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
8data złożenia 13.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-13 do dziś
9data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.10.2012 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-07 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-13 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.10.2012 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-07 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-13 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI INSTYTUT SZKOLEŃ PRAWNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 R. W PRZEDMIOCIE OTWARCIA LIKWIDACJI SPÓŁKI, REPERTORIUM A NUMER 1483/2018, NOTARIUSZ ZUZANNA WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ZUZANNA WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKA, KINGA BEDNARZ., 26.04.20182018-06-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE LIKWIDATOR2018-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKOWAL2018-06-08 do dziś
2. ImionaROBERT2018-06-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI INSTYTUT SZKOLEŃ PRAWNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 R. W PRZEDMIOCIE OTWARCIA LIKWIDACJI SPÓŁKI, REPERTORIUM A NUMER 1483/2018, NOTARIUSZ ZUZANNA WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ZUZANNA WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKA, KINGA BEDNARZ., 26.04.20182018-06-08 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów