ANEST IWATA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000439241
Numer REGON: 302268068
Numer NIP: 7831694109
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-08-31
Sygnatura akt[RDF/417015/22/34]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaANEST IWATA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość JASIN2020-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość JASIN ulica UL. SADOWA nr domu 17 kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA 2020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.11.2012 R.2012-11-07 do dziś
2DNIA 9.01.2013 R. REP. A NR 162/2013, NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MICKIEWICZA 24/5 ZMIENIONO PAR. 22013-01-31 do dziś
301.12.2014R. NR REP. A 6927/2014, NOTARIUSZ ELŻBIETA HAŁACZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ALEJACH KAROLA MARCINKOWSKIEGO 15/5 W POZNANIU, ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2015-05-11 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.06.2015, REP. A 3.370/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ELŻBIETĘ HAŁACZKIEWICZ PROWADZĄCĄ KANCELARE NOTARIALNĄ PRZY ALEJACH K. MARCINKOWSKIEGO 15/5 W POZNANIU ZMIENIONO: §1,4,6,9,10,13,14 DODANO § 8 UST. 3 I § 8 UST.4 UCHYLONO § 15 ZMIENIONO NUMERY § 16 I § 17, KTÓRE OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIO OZNACZENIA § 15 I § 16 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI2015-09-21 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.04.2020 R., REP .A NR 8394/2019, NOTARIUSZ ARTUR ŁUCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓLKI2020-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANEST IWATA CORPORATION2014-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 830.000,00 ZŁ2020-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego830000,00 ZŁ2015-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSAWA2020-06-17 do dziś
2. ImionaKENICHI2020-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDŹWIEDŹ2019-03-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH CYPRIAN2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATSUMOTO2014-09-30 do dziś
2. ImionaTAKUYA2014-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU2020-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-11-07 do dziś
225 5 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2012-11-07 do dziś
325 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-11-07 do dziś
428 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-11-07 do dziś
533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-11-07 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-11-07 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-11-07 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-11-07 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-11-07 do dziś
1046 14 Z HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
2data złożenia 13.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
3data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
4data złożenia 10.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
5data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
6data złożenia 08.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-08 do dziś
7data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
8data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
9data złożenia 31.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-19 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów