„DOLEWKA.PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000439133
Numer REGON: 302275387
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-02-13
Sygnatura akt[RDF/188744/20/706]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLEWKA. PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 471 A kod pocztowy 60-451 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-11-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@DOLEWKA.PL2012-11-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOLEWKA.PL2012-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.09.2012 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA CELICHOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ DOROTA CELICHOWSKA, MACIEJ CELICHOWSKI, WIOLETTA MAJCHRZAK S.C. W POZNANIU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 17, REP. A NR 10.342/20122012-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2012-11-12 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2012-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ2012-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALISZEWSKI2012-11-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 750,00 ZŁ2012-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIDOWICZ2012-11-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ KONRAD2012-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ2012-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2012-11-12 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2012-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALISZEWSKI2012-11-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBERNAT2012-11-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2012-11-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2012-11-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-11-12 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-11-12 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-11-12 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-11-12 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-11-12 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-11-12 do dziś
782 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2012-11-12 do dziś
852 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2012-11-12 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-11-12 do dziś
1093 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2012-11-12 do dziś
1193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-11-12 do dziś
1246 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2012-11-12 do dziś
1346 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2012-11-12 do dziś
1446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-11-12 do dziś
1547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-11-12 do dziś
1647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-12 do dziś
1747 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-11-12 do dziś
1856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-11-12 do dziś
1949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.05.2013 okres 20.09.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
2data złożenia 28.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
3data złożenia 06.12.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-08 do dziś
4data złożenia 06.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-08 do dziś
5data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-15 do dziś
6data złożenia 15.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-15 do dziś
7data złożenia 13.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.09.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-15 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.09.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-15 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów