BUDMAR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000438119
Numer REGON: 146332950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-06-12
Sygnatura akt[RDF/298022/21/737]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1463329502012-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMAR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TADEUSZA BOROWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 03-475 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 11.10.2012 R., PRZED NOTARIUSZEM JAROSŁAWEM PLUTĄ, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PIASECZNIE, PRZY UL. JANA PAWŁA II 9 LOK.5, REPERTORIUM A NR 6985/20122012-10-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 23824/2012 Z DN. 17.12.2012 R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ADAMEM SUCHTA W KANCELARII NOTARIALNEJ UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 LOK.12 WARSZAWA ZMIENIONO: PAR. 8 UST. 4; PAR. 15 UST. 62013-01-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DN. 12.11.2013 R., REP. A NR 8173/2013 SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MACIEJA SZCZĘSNEGO, ZASTĘPCY NOTARIUSZA JAROSŁAWA PLUTY W KANCELARII NOTARIALNEJ JAROSŁAW PLUTA, JULIA FERSTEN SP.P. W PIASECZNIE, UL. JANA PAWŁA II NR 9 LOK. 5; ZMIENIONO § 8 UST. 4 I § 15 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI2013-12-11 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DN. 04.04.2014 R., REP. A NR 4947/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO BEATĘ WIŚNIEWSKĄ, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ADAMA SUCHTY Z KANCELARII NOTARIALNEJ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, ADAM SUCHTA SP.C. W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 36/12. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2014-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALBURG2012-10-30 do dziś
2. ImionaKAROL PAWEŁ2012-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały109 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.900 ZŁ2014-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUTKIEWICZ2013-01-11 do dziś
2. ImionaMAREK ANTONI2013-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.400,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY CZTERYSTA)2013-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego31300,00 ZŁ2013-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJABŁOŃSKI2013-12-11 do dziś
2. ImionaPATRYCJUSZ PAWEŁ2013-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-12-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-10-30 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-10-30 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-10-30 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-10-30 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-10-30 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-10-30 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2014 okres OD 11.10.2012 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
4data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
5data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6data złożenia 12.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
7data złożenia 12.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.10.2012 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.10.2012 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji08.07.2014 UCHWAŁA O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, POWOŁANIU LIKWIDATORÓW I OGŁOSZENIU OTWARCIA LIKWIDACJI - 08.07.2014 R., REP. A NR 9795/2014, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA B.JABŁOŃSKI, A. SUCHTA S.C. W WARSZAWIE2015-01-12 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA ŁĄCZNA2015-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWALBURG2015-01-12 do dziś
2. ImionaKAROL PAWEŁ2015-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-12 do dziś
21. NazwiskoDUTKIEWICZ2015-01-12 do dziś
2. ImionaMAREK ANTONI2015-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności08.07.2014 UCHWAŁA O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, POWOŁANIU LIKWIDATORÓW I OGŁOSZENIU OTWARCIA LIKWIDACJI - 08.07.2014 R., REP. A NR 9795/2014, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA B.JABŁOŃSKI, A. SUCHTA S.C. W WARSZAWIE2015-01-12 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan nr data2014-07-24 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE SĄD GOSPODARCZY X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH data 21.05.20142014-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów