RCF POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000436754
Numer REGON: 302244725
Numer NIP: 7792408883
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-11-30
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/30774/22/587]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRCF POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica BUDZISZYŃSKA nr domu 23 nr lokalu 27 kod pocztowy 60-179 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.09.2012 R., NOTARUSZ URSZULA STERLING, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 5187/20122012-10-19 do dziś
228 LUTEGO 2013 ROKU, NUMER REPERTORIUM A 1166/2013, KATARZYNA MIKOŁAJCZAK - NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA URSZULA STERLING, KATARZYNA MIKOŁAJCZAK UL. MŁYŃSKA 3/4, 61-729 POZNAŃ ZMIENIONO PAR. 1 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2013-05-08 do dziś
330.03.2017 R., REP. A NR 1892/2017, NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 4 ORAZ § 8 UST. 1, DODANO UST. 6 DO § 6 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-04-25 do dziś
4DNIA 27.06.2018 R., REP. A NR 4211/2018, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH RADTKE, UL. PAMIĄTKOWA 2/6, POZNAŃ, ZMIANA PAR. 4 PKT 3 UST. A2018-08-01 do dziś
56.04.2018 R., NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA - SKĄPSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. PRUSA 5/2, REPERTORIUM A NR 1514/2018, ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI2018-09-28 do dziś
625.06.2020 R., REP. A NR 5882/2020, ŁUKASZ SZYMON BOGUSIEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WOJCIECHA RADTKE, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. PAMIATKOWA 2/6, ZMIANA § 2. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2020-07-17 do dziś
705-08-2022 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 5932/2022, NOTARIUSZ JĘDRZEJ BASIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (60-508) PRZY UL. JACKOWSKIEGO 13/1, ZMIENIONO PAR. 4 UST.1, PAR. 4 UST. 3 ORAZ PAR. 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2022-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRCF POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3021931982012-10-19 do dziś
4. Numer KRS0000430445 2012-10-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZYŃSKI2022-11-30 do dziś
2. ImionaJAKUB DARIUSZ2022-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-11-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-11-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-11-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-11-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2022-11-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2022-11-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2022-11-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-11-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁUPIANEK2022-11-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2022-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-11-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-11-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-11-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-11-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2022-11-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2022-11-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2022-11-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-11-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.2012-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRCF POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3021931982012-10-19 do dziś
4. Numer KRS0000430445 2012-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2012-10-19 do dziś
286 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2012-10-19 do dziś
393 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2012-10-19 do dziś
493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-10-19 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2012-10-19 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-10-19 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-10-19 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-10-19 do dziś
993 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2016-06-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2021-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.04.2013 okres 19.10.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-09 do dziś
2data złożenia 24.03.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-17 do dziś
3data złożenia 24.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-17 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
5data złożenia 03.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
6data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
7data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-01 do dziś
8data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-01 do dziś
9data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
10data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.10.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-01 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-01 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów