GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000436338
Numer REGON: 122682456
Numer NIP: 6772371768
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-11-17
Sygnatura akt[RDF/458281/22/287]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KRÓLOWEJ JADWIGI nr domu 192A kod pocztowy 30-212 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 LIPCA 2012 R. KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. SZEWSKA 22/5; 31-009 KRAKÓW NOTARIUSZ JOANNA DŁUGOPOLSKA-PLISZKA, REP. A NR 3283/2012, ZMIANA § 1 PKT 2, § 5 DNIA 19 WRZEŚNIA 2012 R. REP. A NR 4020/2012 KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. SZEWSKA 22/5; 31-009 KRAKÓW NOTARIUSZ JOANNA DŁUGOPOLSKA-PLISZKA2012-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEFER2012-10-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ STEFAN2012-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.750,00 ZŁOTYCH2012-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDEB2012-10-17 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TADEUSZ2012-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁOTYCH2012-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUCHAŁA2012-10-17 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TOMASZ2012-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁOTYCH2012-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEBICA2022-05-06 do dziś
2. ImionaMARZENA2022-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEFER2012-10-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ STEFAN2012-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABACKA KILARSKA2012-10-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2012-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUCHAŁA2012-10-17 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TOMASZ2012-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLEBICA2021-07-12 do dziś
2. ImionaMARZENA MARIA2021-07-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-07-12 do dziś
21. NazwiskoCISOWSKI2021-07-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-07-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-07-12 do dziś
31. NazwiskoŚWIEGODA2021-07-12 do dziś
2. ImionaJACEK MACIEJ2021-07-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-07-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-10-17 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-10-17 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-10-17 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-10-17 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-17 do dziś
647 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-10-17 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-10-17 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-10-17 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2014 okres OD 19.07.2012 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
2data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
3data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
4data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
5data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-30 do dziś
8data złożenia 04.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-04 do dziś
9data złożenia 17.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.07.2012 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-04 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.07.2012 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-04 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów