CS VINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000436102
Numer REGON: 302242130
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2014-05-12
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/6793/14/238]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCS VINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica STAROŁĘCKA nr domu 213 kod pocztowy 61-341 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 3/4 W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 5550/20122012-10-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.03.2013 R., REP. A NR 1946/2013, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ MUSZALSKĄ, W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. GARBARY 53/4 W POZNANIU, ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2013-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKOWIAK2012-10-12 do dziś
2. ImionaSEBASTIEN2012-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały675 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.500,00 ZŁ2014-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEBVAY2012-10-12 do dziś
2. ImionaCEDRIC MICHEL2012-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały675 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.500,00 ZŁ2014-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego135000,00 ZŁ2014-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKOWIAK2012-10-12 do dziś
2. ImionaSEBASTIEN2012-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEBVAY2012-10-12 do dziś
2. ImionaCEDRIC MICHEL2012-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2012-10-12 do dziś
211 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2012-10-12 do dziś
311 03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH2012-10-12 do dziś
446 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2012-10-12 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-10-12 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-10-12 do dziś
756 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-06-14 do dziś
810 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2013-06-14 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-06-14 do dziś
1043 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-06-14 do dziś
1149 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2013-06-14 do dziś
1249 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2013-06-14 do dziś
1349 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2013-06-14 do dziś
1449 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2013-06-14 do dziś
1549 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2013-06-14 do dziś
1649 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2013-06-14 do dziś
1749 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2013-06-14 do dziś
1849 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2013-06-14 do dziś
1910 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2013-06-14 do dziś
2049 50 TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-06-14 do dziś
2149 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH2013-06-14 do dziś
2249 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-06-14 do dziś
2350 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2013-06-14 do dziś
2450 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2013-06-14 do dziś
2550 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2013-06-14 do dziś
2650 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2013-06-14 do dziś
2751 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2013-06-14 do dziś
2851 22 Z TRANSPORT KOSMICZNY2013-06-14 do dziś
2990 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2013-06-14 do dziś
3010 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2013-06-14 do dziś
3190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2013-06-14 do dziś
3290 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2013-06-14 do dziś
3390 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2013-06-14 do dziś
3490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2013-06-14 do dziś
3593 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2013-06-14 do dziś
3693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-06-14 do dziś
3745 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-14 do dziś
3845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-06-14 do dziś
3945 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-14 do dziś
4045 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-14 do dziś
4110 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2013-06-14 do dziś
4245 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-14 do dziś
4345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-14 do dziś
4445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-14 do dziś
4545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2013-06-14 do dziś
4646 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2013-06-14 do dziś
4746 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2013-06-14 do dziś
4846 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-06-14 do dziś
4946 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2013-06-14 do dziś
5046 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2013-06-14 do dziś
5146 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2013-06-14 do dziś
5210 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2013-06-14 do dziś
5346 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2013-06-14 do dziś
5446 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-06-14 do dziś
5546 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2013-06-14 do dziś
5646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2013-06-14 do dziś
5746 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2013-06-14 do dziś
5846 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2013-06-14 do dziś
5946 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2013-06-14 do dziś
6046 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2013-06-14 do dziś
6146 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2013-06-14 do dziś
6246 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-06-14 do dziś
6310 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2013-06-14 do dziś
6446 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2013-06-14 do dziś
6546 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2013-06-14 do dziś
6646 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2013-06-14 do dziś
6746 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2013-06-14 do dziś
6846 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2013-06-14 do dziś
6946 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-06-14 do dziś
7046 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2013-06-14 do dziś
7146 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2013-06-14 do dziś
7246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2013-06-14 do dziś
7346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-06-14 do dziś
7410 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2013-06-14 do dziś
7546 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-06-14 do dziś
7646 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-06-14 do dziś
7746 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2013-06-14 do dziś
7846 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-06-14 do dziś
7946 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2013-06-14 do dziś
8046 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2013-06-14 do dziś
8146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2013-06-14 do dziś
8246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2013-06-14 do dziś
8346 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2013-06-14 do dziś
8446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-06-14 do dziś
8510 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2013-06-14 do dziś
8646 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2013-06-14 do dziś
8746 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2013-06-14 do dziś
8846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2013-06-14 do dziś
8946 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-06-14 do dziś
9046 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2013-06-14 do dziś
9146 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2013-06-14 do dziś
9246 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-06-14 do dziś
9346 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2013-06-14 do dziś
9446 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2013-06-14 do dziś
9546 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2013-06-14 do dziś
9610 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO2013-06-14 do dziś
9746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2013-06-14 do dziś
9846 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2013-06-14 do dziś
9946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-06-14 do dziś
10046 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2013-06-14 do dziś
10146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-06-14 do dziś
10246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-06-14 do dziś
10346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-06-14 do dziś
10446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2013-06-14 do dziś
10546 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2013-06-14 do dziś
10646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-06-14 do dziś
10710 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2013-06-14 do dziś
10847 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
10947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-06-14 do dziś
11047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
11147 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
11247 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
11347 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
11447 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
11547 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
11647 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
11747 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
11856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2013-06-14 do dziś
11910 42 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH2013-06-14 do dziś
12047 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2013-06-14 do dziś
12147 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
12247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
12347 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
12447 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
12547 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
12647 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
12747 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
12847 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
12947 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
13010 5 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH2013-06-14 do dziś
13147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
13247 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
13347 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
13447 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
13547 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
13647 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
13747 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
13847 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
13947 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
14047 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
14110 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2013-06-14 do dziś
14247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
14347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
14447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
14547 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
14647 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
14747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
14847 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-06-14 do dziś
14947 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-06-14 do dziś
15047 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-06-14 do dziś
15147 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-06-14 do dziś
15210 52 Z PRODUKCJA LODÓW2013-06-14 do dziś
15347 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-06-14 do dziś
15447 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-06-14 do dziś
15547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-06-14 do dziś
15647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-06-14 do dziś
15777 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-14 do dziś
15877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-06-14 do dziś
15977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-06-14 do dziś
16079 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2013-06-14 do dziś
16179 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2013-06-14 do dziś
16279 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2013-06-14 do dziś
16310 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2013-06-14 do dziś
16479 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2013-06-14 do dziś
16579 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2013-06-14 do dziś
16679 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2013-06-14 do dziś
16779 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2013-06-14 do dziś
16879 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2013-06-14 do dziś
16979 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-14 do dziś
17093 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2013-06-14 do dziś
17193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2013-06-14 do dziś
17293 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2013-06-14 do dziś
17393 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-06-14 do dziś
17410 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2013-06-14 do dziś
17593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2013-06-14 do dziś
17632 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2013-06-14 do dziś
17758 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2013-06-14 do dziś
17858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2013-06-14 do dziś
17958 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2013-06-14 do dziś
18058 13 Z WYDAWANIE GAZET2013-06-14 do dziś
18158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2013-06-14 do dziś
18258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-06-14 do dziś
18374 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2013-06-14 do dziś
18418 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2013-06-14 do dziś
18510 62 Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2013-06-14 do dziś
18618 11 Z DRUKOWANIE GAZET2013-06-14 do dziś
18718 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2013-06-14 do dziś
18818 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2013-06-14 do dziś
18918 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2013-06-14 do dziś
19018 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2013-06-14 do dziś
19101 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2013-06-14 do dziś
19201 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO2013-06-14 do dziś
19301 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW2013-06-14 do dziś
19401 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH2013-06-14 do dziś
19501 44 Z CHÓW I HODOWLA WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT WIELBŁĄDOWATYCH2013-06-14 do dziś
19610 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH2013-06-14 do dziś
19701 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ2013-06-14 do dziś
19801 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2013-06-14 do dziś
19901 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2013-06-14 do dziś
20001 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2013-06-14 do dziś
20101 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2013-06-14 do dziś
20201 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2013-06-14 do dziś
20301 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2013-06-14 do dziś
20401 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2013-06-14 do dziś
20501 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2013-06-14 do dziś
20601 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2013-06-14 do dziś
20710 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2013-06-14 do dziś
20801 70 Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2013-06-14 do dziś
20902 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2013-06-14 do dziś
21002 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2013-06-14 do dziś
21102 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2013-06-14 do dziś
21202 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2013-06-14 do dziś
21303 1 RYBOŁÓWSTWO2013-06-14 do dziś
21403 11 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH MORSKICH2013-06-14 do dziś
21503 12 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2013-06-14 do dziś
21603 2 CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2013-06-14 do dziś
21703 21 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH MORSKICH2013-06-14 do dziś
21810 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2013-06-14 do dziś
21903 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2013-06-14 do dziś
22078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2013-06-14 do dziś
22178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2013-06-14 do dziś
22278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2013-06-14 do dziś
22356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2013-06-14 do dziś
22410 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2013-06-14 do dziś
22510 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-06-14 do dziś
22610 81 Z PRODUKCJA CUKRU2013-06-14 do dziś
22710 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2013-06-14 do dziś
22810 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2013-06-14 do dziś
22910 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2013-06-14 do dziś
23010 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2013-06-14 do dziś
23110 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2013-06-14 do dziś
23210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-14 do dziś
23310 9 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT2013-06-14 do dziś
23456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-06-14 do dziś
23510 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2013-06-14 do dziś
23610 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2013-06-14 do dziś
23711 0 PRODUKCJA NAPOJÓW2013-06-14 do dziś
23811 04 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH2013-06-14 do dziś
23911 05 Z PRODUKCJA PIWA2013-06-14 do dziś
24011 06 Z PRODUKCJA SŁODU2013-06-14 do dziś
24111 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2013-06-14 do dziś
24285 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2013-06-14 do dziś
24385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2013-06-14 do dziś
24485 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2013-06-14 do dziś
24556 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-06-14 do dziś
24685 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2013-06-14 do dziś
24785 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-06-14 do dziś
24885 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2013-06-14 do dziś
24985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-06-14 do dziś
25085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-06-14 do dziś
25196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-06-14 do dziś
25296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-14 do dziś
25373 1 REKLAMA2013-06-14 do dziś
25473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-06-14 do dziś
25573 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2013-06-14 do dziś
25656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-06-14 do dziś
25773 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2013-06-14 do dziś
25873 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2013-06-14 do dziś
25973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2013-06-14 do dziś
26073 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2013-06-14 do dziś
26173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-06-14 do dziś
26282 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2013-06-14 do dziś
26382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-14 do dziś
26482 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2013-06-14 do dziś
26582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-06-14 do dziś
26682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2013-06-14 do dziś
26756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-06-14 do dziś
26882 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2013-06-14 do dziś
26982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-06-14 do dziś
27041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-06-14 do dziś
27141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-06-14 do dziś
27243 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-06-14 do dziś
27343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-06-14 do dziś
27443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-06-14 do dziś
27543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-06-14 do dziś
27643 31 Z TYNKOWANIE2013-06-14 do dziś
27743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-06-14 do dziś
27810 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2013-06-14 do dziś
27943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-06-14 do dziś
28043 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-06-14 do dziś
28143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-06-14 do dziś
28243 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2013-06-14 do dziś
28343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-06-14 do dziś
28443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-06-14 do dziś
28568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-06-14 do dziś
28668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-06-14 do dziś
28768 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2013-06-14 do dziś
28868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-06-14 do dziś
28910 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA2013-06-14 do dziś
29068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-06-14 do dziś
29177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-06-14 do dziś
29216 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-06-14 do dziś
29316 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2013-06-14 do dziś
29416 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2013-06-14 do dziś
29516 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2013-06-14 do dziś
29616 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2013-06-14 do dziś
29716 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-06-14 do dziś
29843 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-06-14 do dziś
29943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.12.2013 okres 12.10.2012 R.- 30.06.2013 R.2014-01-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.10.2012 R.- 30.06.2013 R.2014-01-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.10.2012 R.- 30.06.2013 R.2014-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów