GSMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000435956
Numer REGON: 243046850
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-07-27
Sygnatura akt[RDF/410195/22/468]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2012-10-09 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica JANA GACKA nr domu 1 kod pocztowy 41-218 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2012-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.09.2012 R., NOTARIUSZ ADRIAN PODSIADŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, - REPERTORIUM A NR 5891/20122012-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEROCZYŃSKI2012-10-09 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ TOMASZ2012-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały254 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.400,00ZŁ2015-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNYSIŃSKI2012-10-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ GRZEGORZ2012-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały254 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.400,00Z2015-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50800,00 ZŁ2015-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2012-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEROCZYŃSKI2012-10-09 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ TOMASZ2012-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-10-09 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-10-09 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-10-09 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-10-09 do dziś
545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2012-10-09 do dziś
646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2012-10-09 do dziś
749 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2012-10-09 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-10-09 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-10-09 do dziś
1045 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2015 okres OD 27.09.2012 DO 31.12.20132015-07-09 do dziś
2data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
3data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
4data złożenia 03.07.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
5data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
6data złożenia 18.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-18 do dziś
7data złożenia 18.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-18 do dziś
8data złożenia 27.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-27 do dziś
9data złożenia 27.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.09.2012 DO 31.12.20132015-07-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-18 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-18 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.09.2012 DO 31.12.20132015-07-09 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-18 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-18 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów