A.P. INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000435451
Numer REGON: 146340062
Numer NIP: 9512361160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-07-18
Sygnatura akt[RDF/550045/23/479]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.P. INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-10-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BUSZYCKA nr domu 18B kod pocztowy 02-869 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130 LIPCA 2012 ROKU NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 6544/2012 28 WRZEŚNIA 2012 ROKU, NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; REPERTORIUM A-8689/2012. USUNIĘTO § 2 ZDANIE 2 UMOWY SPÓŁKI.2012-10-10 do dziś
221.12. 2012 R., REP. A NR 12173/2012, DANUTA KOSIM - KRUSZEWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, W § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI DODANO ZDANIE DRUGIE.2013-03-04 do dziś
328.05.2021, REPERTORIUM A 3386/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA BUGAJSKA, ZASTĘPCA MAGDALENY WITKOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA §4, §6, §7, §8 UST.3, §9 UST.1, §9 UST.3 UMOWY SPÓŁKI2021-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRÓCHNIAK2012-10-10 do dziś
2. ImionaADAM ANTONI2012-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-10-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-10-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-10-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-10-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-10-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH (JEDEN TYSIĄC)2012-10-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH (JEDEN TYSIĄC)2012-10-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH (JEDEN TYSIĄC)2012-10-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-10-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.P. INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1421900682012-10-10 do dziś
4. Numer KRS0000344184 2012-10-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMERAU SIEMIANOWSKI2021-09-15 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-09-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-09-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2021-09-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2021-09-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-09-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONIK2021-09-15 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-09-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-09-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2021-09-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2021-09-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-09-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTERCZEWSKI2021-09-15 do dziś
2. ImionaMAREK2021-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-09-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-09-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2021-09-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2021-09-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2021-09-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-09-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST A.P. INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁA ZARZĄD. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA MOŻE DZIAŁAĆ PREZES ZARZĄDU KOMLEMENTARIUSZA ADAM ANTONI PRÓCHNIAK SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA DWUOSOBOWO, W TEN SPOSÓB, ŻE W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA MOŻE DZIAŁAĆ CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA LUB Z WICEPREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA.2021-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.P. INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1421900682012-10-10 do dziś
4. Numer KRS0000344184 2012-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-10-10 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2012-10-10 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2012-10-10 do dziś
433 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-10-10 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-10-10 do dziś
633 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-10-10 do dziś
733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-10-10 do dziś
846 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2012-10-10 do dziś
946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2012-10-10 do dziś
1046 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2021-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-23 do dziś
3data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
4data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
5data złożenia 05.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
6data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
7data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
8data złożenia 29.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-29 do dziś
9data złożenia 12.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
10data złożenia 18.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-23 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów