BOLERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000434910
Numer REGON: 341333921
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-03-25
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/3103/22/525]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2012-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica GDAŃSKA nr domu 4 nr lokalu A kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2012-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.08.2012 R., REP. A NR 7142/2012, NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTYNA KRYSTEK TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI NOTARIUSZE S.C. W TORUNIU2012-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2012-09-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-09-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-09-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-09-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-09-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-09-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2012-09-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2012-09-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2012-09-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-09-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2012-09-28 do dziś
2. ImionaIWONA MAŁGORZATA2012-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-09-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-09-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-09-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-09-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-09-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2012-09-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2012-09-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2012-09-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-09-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3406113702012-09-28 do dziś
4. Numer KRS0000331940 2012-09-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZA BOLERO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3406113702012-09-28 do dziś
4. Numer KRS0000331940 2012-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2012-09-28 do dziś
210 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2012-09-28 do dziś
313 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-09-28 do dziś
414 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2012-09-28 do dziś
514 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2012-09-28 do dziś
614 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2012-09-28 do dziś
714 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2012-09-28 do dziś
814 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2012-09-28 do dziś
914 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH2012-09-28 do dziś
1014 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH2012-09-28 do dziś
1114 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ2012-09-28 do dziś
1201 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2012-09-28 do dziś
1346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2012-09-28 do dziś
1446 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2012-09-28 do dziś
1546 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-09-28 do dziś
1646 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2012-09-28 do dziś
1746 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2012-09-28 do dziś
1846 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2012-09-28 do dziś
1946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-09-28 do dziś
2046 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2012-09-28 do dziś
2146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2012-09-28 do dziś
2246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-09-28 do dziś
2301 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH2012-09-28 do dziś
2446 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2012-09-28 do dziś
2546 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2012-09-28 do dziś
2646 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2012-09-28 do dziś
2746 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-09-28 do dziś
2847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
2947 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
3046 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-09-28 do dziś
3146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2012-09-28 do dziś
3246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-09-28 do dziś
3346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-09-28 do dziś
3401 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2012-09-28 do dziś
3546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-09-28 do dziś
3646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-09-28 do dziś
3746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-09-28 do dziś
3847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-09-28 do dziś
3947 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2012-09-28 do dziś
4047 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
4147 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
4247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
4347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
4447 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
4501 26 Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH2012-09-28 do dziś
4647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
4747 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
4847 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
4947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-09-28 do dziś
5047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-09-28 do dziś
5147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
5247 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-28 do dziś
5349 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH2012-09-28 do dziś
5452 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2012-09-28 do dziś
5552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-09-28 do dziś
5601 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2012-09-28 do dziś
5752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-09-28 do dziś
5852 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2012-09-28 do dziś
5955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-09-28 do dziś
6055 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-09-28 do dziś
6155 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-09-28 do dziś
6256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-09-28 do dziś
6356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-09-28 do dziś
6456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-09-28 do dziś
6564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-09-28 do dziś
6666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-09-28 do dziś
6701 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2012-09-28 do dziś
6868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-09-28 do dziś
6968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-09-28 do dziś
7068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-09-28 do dziś
7169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-09-28 do dziś
7270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-09-28 do dziś
7370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-09-28 do dziś
7474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-09-28 do dziś
7581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-09-28 do dziś
7681 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-09-28 do dziś
7781 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-09-28 do dziś
7801 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2012-09-28 do dziś
7982 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2012-09-28 do dziś
8082 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-09-28 do dziś
8110 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2012-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
2data złożenia 18.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
3data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-10-21 do dziś
4data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-10-21 do dziś
5data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-10-21 do dziś
6data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-21 do dziś
7data złożenia 21.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-21 do dziś
8data złożenia 27.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-10-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-10-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-10-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-21 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-21 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-10-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-10-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-10-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-10-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-21 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów