A&M INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000434246
Numer REGON: 341330785
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-24
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2013-09-19
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/9953/13/366]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA&M INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2012-09-24 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica JANA MATEJKI nr domu 42 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2012-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.09.2012 R.2012-09-24 do dziś
205.08.2013R., REP A NR 4515/2013, NOTARIUSZ VIOLETTA RATAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY ULICY GDAŃSKIEJ 51/4B, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI.2013-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERZAN2012-11-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MICHAŁ2012-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH2012-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRYCEWICZ2013-09-19 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2013-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁOTYCH (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.2013-09-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRYCEWICZ2013-09-19 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2013-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH2012-09-24 do dziś
201 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2012-09-24 do dziś
346 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2012-09-24 do dziś
446 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2012-09-24 do dziś
546 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-09-24 do dziś
646 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2012-09-24 do dziś
746 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2012-09-24 do dziś
846 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2012-09-24 do dziś
946 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-09-24 do dziś
1047 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-24 do dziś
1147 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-24 do dziś
1247 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-24 do dziś
1301 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2012-09-24 do dziś
1447 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-24 do dziś
1547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-24 do dziś
1647 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-24 do dziś
1747 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-24 do dziś
1847 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2012-09-24 do dziś
1949 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2012-09-24 do dziś
2049 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2012-09-24 do dziś
2149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2012-09-24 do dziś
2249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-09-24 do dziś
2350 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2012-09-24 do dziś
2401 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ2012-09-24 do dziś
2550 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2012-09-24 do dziś
2650 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2012-09-24 do dziś
2752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-09-24 do dziś
2852 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2012-09-24 do dziś
2952 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2012-09-24 do dziś
3052 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2012-09-24 do dziś
3155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-09-24 do dziś
3255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-09-24 do dziś
3355 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2012-09-24 do dziś
3455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-09-24 do dziś
3501 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2012-09-24 do dziś
3656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-09-24 do dziś
3756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-09-24 do dziś
3856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-09-24 do dziś
3956 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-09-24 do dziś
4056 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-09-24 do dziś
4177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-09-24 do dziś
4277 12 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-09-24 do dziś
4310 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2012-09-24 do dziś
4410 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2012-09-24 do dziś
4510 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2012-09-24 do dziś
4601 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO2012-09-24 do dziś
4710 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2012-09-24 do dziś
4810 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2012-09-24 do dziś
4943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-09-24 do dziś
5043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-09-24 do dziś
5143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2012-09-24 do dziś
5243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-09-24 do dziś
5343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-09-24 do dziś
5443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-09-24 do dziś
5546 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2012-09-24 do dziś
5646 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-09-24 do dziś
5701 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH2012-09-24 do dziś
5846 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2012-09-24 do dziś
5946 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2012-09-24 do dziś
6046 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2012-09-24 do dziś
6146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-09-24 do dziś
6246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-09-24 do dziś
6347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-09-24 do dziś
6447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-24 do dziś
6547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-09-24 do dziś
6647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-09-24 do dziś
6768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-09-24 do dziś
6801 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW2012-09-24 do dziś
6968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-09-24 do dziś
7068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-09-24 do dziś
7168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-09-24 do dziś
7270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-09-24 do dziś
7370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-09-24 do dziś
7471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-09-24 do dziś
7571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-09-24 do dziś
7673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-09-24 do dziś
7773 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2012-09-24 do dziś
7873 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-09-24 do dziś
7901 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2012-09-24 do dziś
8073 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-09-24 do dziś
8173 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-09-24 do dziś
8273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-09-24 do dziś
8374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-09-24 do dziś
8474 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2012-09-24 do dziś
8574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-24 do dziś
8678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-09-24 do dziś
8779 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2012-09-24 do dziś
8879 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-09-24 do dziś
8979 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-09-24 do dziś
9001 44 Z CHÓW I HODOWLA WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT WIELBŁĄDOWATYCH2012-09-24 do dziś
9179 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-09-24 do dziś
9279 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2012-09-24 do dziś
9379 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-24 do dziś
9482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-09-24 do dziś
9582 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-09-24 do dziś
9682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-24 do dziś
9785 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2012-09-24 do dziś
9885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-09-24 do dziś
9985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-09-24 do dziś
10096 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2012-09-24 do dziś
10101 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2012-09-24 do dziś
10296 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-09-24 do dziś
10396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-24 do dziś
10469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2012-09-24 do dziś
10569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-09-24 do dziś
10664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-09-24 do dziś
10701 14 Z UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ2012-09-24 do dziś
10801 50 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2012-09-24 do dziś
10901 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2012-09-24 do dziś
11001 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2012-09-24 do dziś
11101 26 Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH2012-09-24 do dziś
11201 21 Z UPRAWA WINOGRON2012-09-24 do dziś
11301 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2012-09-24 do dziś
11401 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2012-09-24 do dziś
11501 23 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH2012-09-24 do dziś
11601 22 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPIKALNYCH I PODZWROTNIKOWYCH2012-09-24 do dziś
11701 27 Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW2012-09-24 do dziś
11801 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2012-09-24 do dziś
11901 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-09-24 do dziś
12001 70 ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2012-09-24 do dziś
12102 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2012-09-24 do dziś
12202 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2012-09-24 do dziś
12302 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2012-09-24 do dziś
12402 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2012-09-24 do dziś
12503 12 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-09-24 do dziś
12603 11 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH MORSKICH2012-09-24 do dziś
12703 21 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH MORSKICH2012-09-24 do dziś
12803 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-09-24 do dziś
12901 15 Z UPRAWA TYTONIU2012-09-24 do dziś
13007 10 Z GÓRNICTWO RUD ŻELAZA2012-09-24 do dziś
13107 21 Z GÓRNICTWO RUD URANU I TORU2012-09-24 do dziś
13207 29 Z GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH2012-09-24 do dziś
13305 20 Z WYDOBYWANIE WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2012-09-24 do dziś
13405 10 Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO2012-09-24 do dziś
13506 10 Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ2012-09-24 do dziś
13606 20 Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO2012-09-24 do dziś
13709 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2012-09-24 do dziś
13809 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-09-24 do dziś
13908 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2012-09-24 do dziś
14001 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2012-09-24 do dziś
14108 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2012-09-24 do dziś
14208 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-09-24 do dziś
14308 92 Z WYDOBYWANIE TORFU2012-09-24 do dziś
14408 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2012-09-24 do dziś
14508 93 Z WYDOBYWANIE SOLI2012-09-24 do dziś
14625 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-09-24 do dziś
14725 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2012-09-24 do dziś
14825 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2012-09-24 do dziś
14925 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2012-09-24 do dziś
15025 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2012-09-24 do dziś
15101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2012-09-24 do dziś
15225 40 Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI2012-09-24 do dziś
15325 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ2012-09-24 do dziś
15425 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW2012-09-24 do dziś
15525 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2012-09-24 do dziś
15625 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2012-09-24 do dziś
15725 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2012-09-24 do dziś
15825 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-24 do dziś
15925 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2012-09-24 do dziś
16025 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2012-09-24 do dziś
16125 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2012-09-24 do dziś
16201 12 Z UPRAWA RYŻU2012-09-24 do dziś
16325 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2012-09-24 do dziś
16425 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2012-09-24 do dziś
16520 17 Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH2012-09-24 do dziś
16620 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2012-09-24 do dziś
16720 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2012-09-24 do dziś
16820 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2012-09-24 do dziś
16920 11 Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH2012-09-24 do dziś
17020 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2012-09-24 do dziś
17120 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2012-09-24 do dziś
17220 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH2012-09-24 do dziś
17301 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2012-09-24 do dziś
17420 60 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2012-09-24 do dziś
17520 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2012-09-24 do dziś
17620 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2012-09-24 do dziś
17720 51 Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH2012-09-24 do dziś
17820 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2012-09-24 do dziś
17920 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW2012-09-24 do dziś
18020 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-24 do dziś
18118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2012-09-24 do dziś
18218 11 Z DRUKOWANIE GAZET2012-09-24 do dziś
18318 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2012-09-24 do dziś
18401 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2012-09-24 do dziś
18518 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2012-09-24 do dziś
18618 20 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-09-24 do dziś
18710 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2012-09-24 do dziś
18846 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2012-09-24 do dziś
18946 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-09-24 do dziś
19046 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2012-09-24 do dziś
19146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-09-24 do dziś
19246 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2012-09-24 do dziś
19346 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2012-09-24 do dziś
19446 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2012-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 21.09.2012-31.12.20122013-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.09.2012-31.12.20122013-08-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.09.2012-31.12.20122013-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów