BUDOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000433053
Numer REGON: 146302995
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2014-05-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/19536/14/533]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WŁODARZEWSKA nr domu 59 E nr lokalu 37 U kod pocztowy 02-384 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.07.2012 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ BARBARA BARWIŃSKA, ANDRZEJ PIĄTKOWSKI NOTARIUSZE S.C. UL. MICKIEWICZA 1 LOK.6, 06-400 CIECHANÓW REP. A NR 5714/20122012-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZIK2012-09-14 do dziś
2. ImionaZYGMUNT ANTONI2012-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁOTYCH2012-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPIŃSKI2012-09-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁOTYCH2012-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERKOWSKA2012-09-14 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2012-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁOTYCH2012-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego21000,00 ZŁ2012-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZIK2012-09-14 do dziś
2. ImionaZYGMUNT ANTONI2012-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERKOWSKA2012-09-14 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2012-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-09-14 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-09-14 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2012-09-14 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-09-14 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-09-14 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-09-14 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2012-09-14 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-09-14 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-09-14 do dziś
1043 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-09-14 do dziś
1143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-09-14 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-09-14 do dziś
1343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-09-14 do dziś
1443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-09-14 do dziś
1546 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-09-14 do dziś
1646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2012-09-14 do dziś
1746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-09-14 do dziś
1847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-14 do dziś
1947 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-14 do dziś
2025 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2012-09-14 do dziś
2125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2012-09-14 do dziś
2225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2012-09-14 do dziś
2346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-09-14 do dziś
2425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-09-14 do dziś
2525 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-14 do dziś
2681 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-09-14 do dziś
2745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-09-14 do dziś
2871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-09-14 do dziś
2971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-09-14 do dziś
3074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-09-14 do dziś
3123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2012-09-14 do dziś
3223 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2012-09-14 do dziś
3333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-09-14 do dziś
3446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-09-14 do dziś
3533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-09-14 do dziś
3668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-09-14 do dziś
3768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-09-14 do dziś
3868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-09-14 do dziś
3996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-14 do dziś
4042 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-09-14 do dziś
4142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2012-09-14 do dziś
4242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2012-09-14 do dziś
4342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-09-14 do dziś
4443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2014 okres OD 14.09.2012 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.09.2012 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.09.2012 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów