„INTECHNOLOGIA TOOLS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000431094
Numer REGON: 021951963
Numer NIP: 8943041287
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-05-27
Sygnatura akt[RDF/202775/20/32]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTECHNOLOGIA TOOLS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2012-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PIOŁUNOWA nr domu 11 kod pocztowy 54-530 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.08.2012 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM TOMASZ KALINOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 12788/2012.2012-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„INTECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2012-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0215231382012-08-29 do dziś
4. Numer KRS0000385922 2012-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000,00 (STO CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-12-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-12-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego140000,00 ZŁ2012-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150676,00 ZŁ2012-08-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO-SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE W PRZYPADKU UMÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ WOLI SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI WARTOŚĆ PRAWA Z NIMI ZWIĄZANEGO PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROCZYŃSKA2014-12-05 do dziś
2. ImionaEWELINA DOROTA2014-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-12-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROCZYŃSKI2012-08-29 do dziś
2. ImionaDAWID MIROSŁAW2012-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2012-08-29 do dziś
224 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2012-08-29 do dziś
324 34 Z PRODUKCJA DRUTU2012-08-29 do dziś
428 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2012-08-29 do dziś
528 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2012-08-29 do dziś
628 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2012-08-29 do dziś
728 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW2012-08-29 do dziś
828 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2012-08-29 do dziś
928 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2012-08-29 do dziś
1028 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2012-08-29 do dziś
1128 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-08-29 do dziś
1225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-08-29 do dziś
1328 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2012-08-29 do dziś
1428 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2012-08-29 do dziś
1528 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-29 do dziś
1628 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2012-08-29 do dziś
1728 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2012-08-29 do dziś
1828 91 Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII2012-08-29 do dziś
1928 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2012-08-29 do dziś
2028 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2012-08-29 do dziś
2128 94 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO2012-08-29 do dziś
2228 95 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO2012-08-29 do dziś
2325 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2012-08-29 do dziś
2428 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW2012-08-29 do dziś
2528 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-29 do dziś
2633 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2012-08-29 do dziś
2733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-08-29 do dziś
2833 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-08-29 do dziś
2933 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-08-29 do dziś
3033 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2012-08-29 do dziś
3133 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH2012-08-29 do dziś
3233 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2012-08-29 do dziś
3333 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-08-29 do dziś
3425 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2012-08-29 do dziś
3533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-08-29 do dziś
3674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-08-29 do dziś
3725 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2012-08-29 do dziś
3825 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2012-08-29 do dziś
3925 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-29 do dziś
4024 31 Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO2012-08-29 do dziś
4124 32 Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO2012-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2013 okres 01.08.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
3data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
4data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
6data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
7data złożenia 12.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-12 do dziś
8data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.08.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów