TANSANIT OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000430260
Numer REGON: 242982286
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-11-02
Sygnatura akt[RDF/568986/23/162]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 242982286 NIP 64725658242012-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANSANIT OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat WODZISŁAWSKI gmina WODZISŁAW ŚLĄSKI miejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI2012-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WODZISŁAW ŚLĄSKI kraj POLSKA 2016-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.07.2012 R. - NOTARIUSZ AGATA KAŁUSOWSKA-DYAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM, REP. A NR 1254/20122012-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA BYTOM2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2762552692019-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚĆI 5,000,00 ZŁ2019-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2012-08-21 do dziś
242 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2012-08-21 do dziś
342 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-08-21 do dziś
442 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-08-21 do dziś
543 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-08-21 do dziś
643 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-08-21 do dziś
743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-08-21 do dziś
843 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2012-08-21 do dziś
945 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-08-21 do dziś
1045 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-08-21 do dziś
1145 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-08-21 do dziś
1217 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2012-08-21 do dziś
1345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2012-08-21 do dziś
1446 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2012-08-21 do dziś
1546 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2012-08-21 do dziś
1646 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-08-21 do dziś
1746 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-08-21 do dziś
1846 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2012-08-21 do dziś
1946 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-08-21 do dziś
2046 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2012-08-21 do dziś
2146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-08-21 do dziś
2247 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-21 do dziś
2317 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2012-08-21 do dziś
2447 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-21 do dziś
2547 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2012-08-21 do dziś
2647 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-21 do dziś
2747 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-21 do dziś
2847 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-21 do dziś
2947 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-21 do dziś
3047 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-08-21 do dziś
3147 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-08-21 do dziś
3268 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-08-21 do dziś
3370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-08-21 do dziś
3418 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2012-08-21 do dziś
3573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-08-21 do dziś
3673 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-08-21 do dziś
3778 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2012-08-21 do dziś
3881 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-08-21 do dziś
3981 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2012-08-21 do dziś
4096 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2012-08-21 do dziś
4168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-08-21 do dziś
4222 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-08-21 do dziś
4325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2012-08-21 do dziś
4449 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2012-08-21 do dziś
4541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-08-21 do dziś
4641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
2data złożenia 06.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-06 do dziś
3data złożenia 16.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-16 do dziś
4data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
5data złożenia 02.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-16 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGAS2017-08-31 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 24.04.2017 R., PRAWOMOCNE 16.05.2017 R., SYGN. AKT GL X NS-REJ. KRS 24630/16/886 O USTANOWIENIU KURATORA W TRYBIE ART. 138 § 2 LIT. D USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TANSANIT OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TOCZĄCYM SIĘ PRZED NACZELNIEM URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM POSTĘPOWANIACH PODATKOWYCH W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ZA OKRESY: III KWARTAŁ 2012R., II KWARTAŁ 2013., III KWARTAŁ 2013R. ORAZ IV KWARTAŁ 2013R.2017-08-31 do dziś
6. Data powołania kuratora24.04.20172017-08-31 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/02/2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 1 LUTEGO 2019R. STWIERDZONA PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A 1142/2019 PRZEZ NOTARIUSZA JADWIGĘ MIKLER Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYTOMIU, 01.02.20192019-03-04 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2019-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPITUŁA2019-03-04 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1/02/2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 1 LUTEGO 2019R. STWIERDZONA PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A 1142/2019 PRZEZ NOTARIUSZA JADWIGĘ MIKLER Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYTOMIU, 01.02.20192019-03-04 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów