KZR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000430085
Numer REGON: 146254457
Numer NIP: 5213635222
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2024-07-03
Sygnatura akt[RDF/640367/24/560]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PUŁAWSKA nr domu 61 kod pocztowy 02-595 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.07.2012 ROK, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 132, REP. A NR 4743/20122012-08-20 do dziś
204.01.2013 R., ASESOR NOTARIALNY OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA ZASTĘPCA SŁAWOMIRA OGONKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 44/2013, ZMIENIONE PARAGRAFY: § 6 UST. 1; § 6 UST. 4. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI.2013-01-15 do dziś
314 PAŹDZIERNIKA 2016 R., REP. A NR 2336/2016, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTEPCĘ NOTARIALNEGO PATRYCJĘ WRZESIEŃ-MATERA, ZASTĘPCĘ MAŁGORZATY ROSMAN, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6 UST.1, DODANO § 6 (INDEKS 1).2017-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLEWSKI2012-08-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2012-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały304 RÓWNE I NIEPODZIELNE UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 152.000,00 ZŁ2017-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2012-08-20 do dziś
2. ImionaWITOLD2012-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ2013-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKPD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0163756212017-04-28 do dziś
4. Numer KRS0000149386 2017-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ2017-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2017-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2012-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLEWSKI2012-08-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2012-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2012-08-20 do dziś
259 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-08-20 do dziś
359 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2012-08-20 do dziś
459 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-08-20 do dziś
559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-08-20 do dziś
660 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2012-08-20 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-08-20 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-08-20 do dziś
973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-08-20 do dziś
1059 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2021-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2013 okres 01.09.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
2data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
4data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
5data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
6data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
7data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
8data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
9data złożenia 03.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
10data złożenia 08.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-08 do dziś
11data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
12data złożenia 03.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.09.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-03 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-08 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
12OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.09.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów