ARTEMIDA 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000428673
Numer REGON: 122628356
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-10-01
Sygnatura akt[RDF/340697/21/967]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEMIDA 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica DEKERTA nr domu 24 kod pocztowy 30-703 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.07.2012 R., NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK NOTARIUSZ, TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 31-542 KRAKÓW, UL. KORDYLEWSKIEGO 7, REP. A NR 9383/2012.2012-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVARIOS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-28 do dziś
4. Numer KRS0000416928 2013-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 750 ZŁ (TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2013-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITARZ2013-01-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2013-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250 ZŁ (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2013-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-08-01 do dziś
246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2012-08-01 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-08-01 do dziś
447 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-01 do dziś
547 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-01 do dziś
647 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-01 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-08-01 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-08-01 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-01 do dziś
1096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.09.2020 okres OD 13.07.2012 DO 31.12.20122020-09-22 do dziś
2data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-09-22 do dziś
3data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-09-22 do dziś
4data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-09-22 do dziś
5data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-09-22 do dziś
6data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-22 do dziś
7data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-22 do dziś
8data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
9data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.12.20202021-10-01 do dziś
10data złożenia 01.10.2021 okres OD 31.12.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2012 DO 31.12.20122020-12-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-12-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-12-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-12-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-12-23 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-23 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-23 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 30.12.20202021-10-01 do dziś
10OD 31.12.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.07.2012 DO 31.12.20122020-11-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-11-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-11-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-11-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-11-13 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 30.12.20202021-10-01 do dziś
10OD 31.12.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 5363/2020 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI, SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRA ROWECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 182B., 31.12.20202021-01-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST LIKWIDATOR DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2021-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSITARZ2021-01-15 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MICHAŁ2021-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 5363/2020 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI, SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRA ROWECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 182B., 31.12.20202021-01-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów