„INTEGRACJA KŁODZKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000428643
Numer REGON: 021920135
Numer NIP: 8831853726
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-03-30
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/5798/23/170]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021920135 NIP 88318537262012-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRACJA KŁODZKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-08-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina KŁODZKO miejscowość KŁODZKO2012-08-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KŁODZKO ulica GRUNWALDZKA nr domu 14 kod pocztowy 57-300 poczta KŁODZKO kraj POLSKA 2012-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.07.2012 R. KANCELARIA NOTARIALNA W KŁODZKU, UL. OKRZEI 2 A, NOTARIUSZ ANDRZEJ SZCZĘSNY, REP. A NR 4057/2012; 27.07.2012 R. KANCELARIA NOTARIALNA W KŁODZKU, UL. OKRZEI 2 A, NOTARIUSZ ANDRZEJ SZCZĘSNY, REP. A NR 4305/2012 SPROSTOWANO TREŚĆ § 9 PKT 1.2012-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-08-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-08-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁDZIELNI PRACY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 17.07.2012 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU.2012-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaUSŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INTEGRACJA W KŁODZKU2012-08-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2012-08-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000021641 2012-08-01 do dziś
5. Numer REGON8905078762012-08-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2012-08-01 do dziś
2. ImionaJULIAN2012-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.133 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 256.650,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2012-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego422950,00 ZŁ2012-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD LUB ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO SAMODZIELNIE PROKURENT.2012-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2012-08-01 do dziś
2. ImionaJULIAN2012-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELKOWSKA2012-08-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MONIKA2012-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLECHWAR2023-03-30 do dziś
2. ImionaPAULINA2023-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-30 do dziś
21. NazwiskoBOGUCKA2019-05-18 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2019-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-18 do dziś
31. NazwiskoPOPIEL CZERW2012-08-01 do dziś
2. ImionaHENRYKA2012-08-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-01 do dziś
41. NazwiskoNOWICKI2012-08-01 do dziś
2. ImionaMARIAN2012-08-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTURŁAJ ŁUSZCZEK2018-04-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA WERONIKA2018-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-04-17 do dziś
21. NazwiskoSAWICKA2018-04-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-04-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-08-01 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-08-01 do dziś
386 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2012-08-01 do dziś
480 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2012-08-01 do dziś
578 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2012-08-01 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-08-01 do dziś
781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-08-01 do dziś
881 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-08-01 do dziś
981 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2012-08-01 do dziś
1080 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2016-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-28 do dziś
2data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
3data złożenia 26.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-01 do dziś
4data złożenia 22.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
5data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
6data złożenia 27.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
7data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
8data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
9data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
10data złożenia 21.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
11data złożenia 21.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-01 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-24 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-01 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów