VIENNA HOUSE CLUSTER POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000427875
Numer REGON: 146228129
Numer NIP: 7010350018
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-11-26
Sygnatura akt[RDF/362512/21/246]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVIENNA HOUSE CLUSTER POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-11-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POSTĘPU nr domu 4 kod pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.05.2012 R., NOTARIUSZ ANNA NIŻYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JADWIGA ZACHARZEWSKA ANNA NIŻYŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A 2252/20122012-07-25 do dziś
220.11.2017R., REP.A NR 3293/2017, NOTARIUSZ ANNA NIŻYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §2.2017-12-15 do dziś
301.06.2020 R., REP. A NR 1663/2020, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §14 UMOWY SPÓŁKI2020-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVIENNA HOUSE HOTELMANAGEMENT GMBH2020-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2020-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2012-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY A I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY B. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2020-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMONER2020-06-22 do dziś
2. ImionaRUPERT THOMAS2020-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A2020-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATIANGOSET2020-06-22 do dziś
2. ImionaSORAYA2020-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU GRUPY A2020-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSS2020-06-22 do dziś
2. ImionaDANIEL2020-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B2020-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaIJKEMA2014-07-29 do dziś
2. ImionaMARTEN2014-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B2020-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEICHSELBAUMER2012-07-25 do dziś
2. ImionaJOHANNA2012-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU GRUPY B2020-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-07-25 do dziś
243 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-07-25 do dziś
373 1 REKLAMA2012-07-25 do dziś
479 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-07-25 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-07-25 do dziś
670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-07-25 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-25 do dziś
893 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2012-07-25 do dziś
955 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2017-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2013 okres 25.07.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
2data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
3data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
4data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
5data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
7data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-16 do dziś
8data złożenia 03.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-03 do dziś
9data złożenia 26.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.07.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-16 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.07.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-16 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów