EXKLUZIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000427035
Numer REGON: 021929550
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2018-06-11
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/14423/18/565]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021929550 NIP 89520149472014-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXKLUZIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-07-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2012-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW kraj POLSKA 2018-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.05.2012 R., NOTARIUSZ DOMINIKA GRODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA GRODZIŃSKA, SIMONA KRUKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. KRAWIECKA NR 3 LOK. 15-16 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 9842/2012.2012-07-18 do dziś
216.05.2014 R. NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KRAWIECKIEJ 3/15-16 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 8804/2014 ZMIANA: § 8 UST. 1, § 9, UST. 2, § 12 UST. 7-8, 10 DODANO: W § 11 UST. 32014-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-07-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻOŁNIEREK2014-11-27 do dziś
2. ImionaDANIEL ANDRZEJ2014-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.800,00 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH2014-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYRSKYI2014-11-27 do dziś
2. ImionaMYKOLA2014-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.800,00 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH2014-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2012-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYRSKYI2015-03-10 do dziś
2. ImionaMYKOLA2015-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2012-07-18 do dziś
201 23 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH2012-07-18 do dziś
313 95 Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY2012-07-18 do dziś
413 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-07-18 do dziś
513 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
614 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2012-07-18 do dziś
714 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2012-07-18 do dziś
814 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2012-07-18 do dziś
914 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2012-07-18 do dziś
1014 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2012-07-18 do dziś
1114 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH2012-07-18 do dziś
1214 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH2012-07-18 do dziś
1301 24 ZUPRAWA DRZEW IKRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2012-07-18 do dziś
1414 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ2012-07-18 do dziś
1515 11 Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH2012-07-18 do dziś
1615 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2012-07-18 do dziś
1715 20 Z PRODUKCJA OBUWIA2012-07-18 do dziś
1816 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2012-07-18 do dziś
1916 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2012-07-18 do dziś
2016 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2012-07-18 do dziś
2116 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2012-07-18 do dziś
2216 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2012-07-18 do dziś
2316 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-07-18 do dziś
2401 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2012-07-18 do dziś
2517 11 Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ2012-07-18 do dziś
2617 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2012-07-18 do dziś
2717 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2012-07-18 do dziś
2817 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2012-07-18 do dziś
2917 24 Z PRODUKCJA TAPET2012-07-18 do dziś
3017 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2012-07-18 do dziś
3118 11 Z DRUKOWANIE GAZET2012-07-18 do dziś
3218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2012-07-18 do dziś
3318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2012-07-18 do dziś
3418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2012-07-18 do dziś
3501 26 Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH2012-07-18 do dziś
3618 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-07-18 do dziś
3719 10 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU2012-07-18 do dziś
3819 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2012-07-18 do dziś
3920 11 Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH2012-07-18 do dziś
4020 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW IPIGMENTÓW2012-07-18 do dziś
4120 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2012-07-18 do dziś
4220 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH2012-07-18 do dziś
4320 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2012-07-18 do dziś
4420 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2012-07-18 do dziś
4520 17 Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH2012-07-18 do dziś
4601 27 Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW2012-07-18 do dziś
4720 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH2012-07-18 do dziś
4820 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2012-07-18 do dziś
4920 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2012-07-18 do dziś
5020 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2012-07-18 do dziś
5120 51 Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH2012-07-18 do dziś
5220 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW2012-07-18 do dziś
5320 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2012-07-18 do dziś
5420 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
5520 60 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2012-07-18 do dziś
5621 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2012-07-18 do dziś
5701 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-07-18 do dziś
5821 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-07-18 do dziś
5922 11 Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY2012-07-18 do dziś
6022 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2012-07-18 do dziś
6122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-07-18 do dziś
6222 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-07-18 do dziś
6322 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-07-18 do dziś
6422 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-07-18 do dziś
6523 11 Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO2012-07-18 do dziś
6623 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2012-07-18 do dziś
6723 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO2012-07-18 do dziś
6801 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH2012-07-18 do dziś
6923 14 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH2012-07-18 do dziś
7023 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE2012-07-18 do dziś
7123 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2012-07-18 do dziś
7223 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2012-07-18 do dziś
7323 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2012-07-18 do dziś
7423 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH2012-07-18 do dziś
7523 42 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH2012-07-18 do dziś
7623 43 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH2012-07-18 do dziś
7723 44 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2012-07-18 do dziś
7823 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2012-07-18 do dziś
7901 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2012-07-18 do dziś
8023 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2012-07-18 do dziś
8123 52 Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU2012-07-18 do dziś
8223 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2012-07-18 do dziś
8323 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2012-07-18 do dziś
8423 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2012-07-18 do dziś
8523 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2012-07-18 do dziś
8623 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2012-07-18 do dziś
8723 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2012-07-18 do dziś
8823 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2012-07-18 do dziś
8923 91 Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH2012-07-18 do dziś
9001 41 ZCHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO2012-07-18 do dziś
9123 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
9224 10 Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH2012-07-18 do dziś
9324 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2012-07-18 do dziś
9424 31 Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO2012-07-18 do dziś
9524 32 Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO2012-07-18 do dziś
9624 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2012-07-18 do dziś
9724 34 Z PRODUKCJA DRUTU2012-07-18 do dziś
9824 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH2012-07-18 do dziś
9924 42 A PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO2012-07-18 do dziś
10024 42 B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM2012-07-18 do dziś
10101 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW2012-07-18 do dziś
10224 43 Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY2012-07-18 do dziś
10324 44 Z PRODUKCJA MIEDZI2012-07-18 do dziś
10424 45 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH2012-07-18 do dziś
10524 46 Z WYTWARZANIE PALIW JĄDROWYCH2012-07-18 do dziś
10624 51 Z ODLEWNICTWO ŻELIWA2012-07-18 do dziś
10724 52 Z ODLEWNICTWO STALIWA2012-07-18 do dziś
10824 53 Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH2012-07-18 do dziś
10924 54 A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI2012-07-18 do dziś
11024 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-18 do dziś
11125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2012-07-18 do dziś
11201 12 Z UPRAWA RYŻU2012-07-18 do dziś
11301 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH2012-07-18 do dziś
11425 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2012-07-18 do dziś
11525 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2012-07-18 do dziś
11625 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2012-07-18 do dziś
11725 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ2012-07-18 do dziś
11825 40 Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI2012-07-18 do dziś
11925 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2012-07-18 do dziś
12025 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2012-07-18 do dziś
12125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-07-18 do dziś
12225 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW2012-07-18 do dziś
12325 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2012-07-18 do dziś
12401 44 Z CHÓW I HODOWLA WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT WIELBŁĄDOWATYCH2012-07-18 do dziś
12525 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2012-07-18 do dziś
12625 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2012-07-18 do dziś
12725 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2012-07-18 do dziś
12825 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2012-07-18 do dziś
12925 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2012-07-18 do dziś
13025 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
13126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2012-07-18 do dziś
13226 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2012-07-18 do dziś
13326 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-07-18 do dziś
13426 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2012-07-18 do dziś
13501 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ2012-07-18 do dziś
13626 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2012-07-18 do dziś
13726 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2012-07-18 do dziś
13826 52 Z PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW2012-07-18 do dziś
13926 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2012-07-18 do dziś
14026 70 Z PRODUKCJAINSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH ISPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2012-07-18 do dziś
14126 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-07-18 do dziś
14227 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2012-07-18 do dziś
14327 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-07-18 do dziś
14427 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2012-07-18 do dziś
14527 31 Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH2012-07-18 do dziś
14601 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2012-07-18 do dziś
14727 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH IELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI2012-07-18 do dziś
14827 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2012-07-18 do dziś
14927 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2012-07-18 do dziś
15027 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2012-07-18 do dziś
15127 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2012-07-18 do dziś
15227 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2012-07-18 do dziś
15328 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2012-07-18 do dziś
15428 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2012-07-18 do dziś
15528 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2012-07-18 do dziś
15628 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW2012-07-18 do dziś
15701 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2012-07-18 do dziś
15828 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2012-07-18 do dziś
15928 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2012-07-18 do dziś
16028 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2012-07-18 do dziś
16128 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-07-18 do dziś
16228 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2012-07-18 do dziś
16328 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2012-07-18 do dziś
16428 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
16528 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2012-07-18 do dziś
16628 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2012-07-18 do dziś
16728 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2012-07-18 do dziś
16801 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2012-07-18 do dziś
16928 91 Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII2012-07-18 do dziś
17028 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2012-07-18 do dziś
17128 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2012-07-18 do dziś
17228 94 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO2012-07-18 do dziś
17328 95 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO2012-07-18 do dziś
17428 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW2012-07-18 do dziś
17528 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
17629 10 A PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH2012-07-18 do dziś
17729 10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2012-07-18 do dziś
17829 10 C PRODUKCJA AUTOBUSÓW2012-07-18 do dziś
17901 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2012-07-18 do dziś
18029 10 D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW2012-07-18 do dziś
18129 10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-18 do dziś
18229 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2012-07-18 do dziś
18329 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2012-07-18 do dziś
18429 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-18 do dziś
18530 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2012-07-18 do dziś
18630 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2012-07-18 do dziś
18730 20 Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO2012-07-18 do dziś
18830 30 Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN2012-07-18 do dziś
18930 40 Z PRODUKCJA WOJSKOWYCH POJAZDÓW BOJOWYCH2012-07-18 do dziś
19001 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2012-07-18 do dziś
19130 91 Z PRODUKCJA MOTOCYKLI2012-07-18 do dziś
19230 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH2012-07-18 do dziś
19330 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
19431 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2012-07-18 do dziś
19531 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2012-07-18 do dziś
19631 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW2012-07-18 do dziś
19731 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2012-07-18 do dziś
19832 11 Z PRODUKCJA MONET2012-07-18 do dziś
19932 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2012-07-18 do dziś
20032 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2012-07-18 do dziś
20101 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2012-07-18 do dziś
20232 20 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2012-07-18 do dziś
20332 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2012-07-18 do dziś
20432 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2012-07-18 do dziś
20532 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2012-07-18 do dziś
20632 91 Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI2012-07-18 do dziś
20732 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
20833 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2012-07-18 do dziś
20933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-07-18 do dziś
21033 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-07-18 do dziś
21133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-07-18 do dziś
21201 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2012-07-18 do dziś
21333 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2012-07-18 do dziś
21433 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH2012-07-18 do dziś
21533 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2012-07-18 do dziś
21633 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-07-18 do dziś
21733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-07-18 do dziś
21835 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-07-18 do dziś
21935 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-07-18 do dziś
22035 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-07-18 do dziś
22135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-07-18 do dziś
22235 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2012-07-18 do dziś
22301 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2012-07-18 do dziś
22401 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2012-07-18 do dziś
22535 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2012-07-18 do dziś
22635 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2012-07-18 do dziś
22735 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-07-18 do dziś
22836 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2012-07-18 do dziś
22937 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-07-18 do dziś
23038 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-07-18 do dziś
23138 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2012-07-18 do dziś
23238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2012-07-18 do dziś
23338 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2012-07-18 do dziś
23438 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2012-07-18 do dziś
23501 70 Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2012-07-18 do dziś
23638 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2012-07-18 do dziś
23739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-07-18 do dziś
23841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-07-18 do dziś
23941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-07-18 do dziś
24042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2012-07-18 do dziś
24142 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2012-07-18 do dziś
24242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2012-07-18 do dziś
24342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-07-18 do dziś
24442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-07-18 do dziś
24542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2012-07-18 do dziś
24602 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2012-07-18 do dziś
24742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-18 do dziś
24843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-07-18 do dziś
24943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-07-18 do dziś
25043 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2012-07-18 do dziś
25143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-07-18 do dziś
25243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-07-18 do dziś
25343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-07-18 do dziś
25443 31 Z TYNKOWANIE2012-07-18 do dziś
25543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-07-18 do dziś
25643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-07-18 do dziś
25702 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2012-07-18 do dziś
25843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-07-18 do dziś
25943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-07-18 do dziś
26043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-07-18 do dziś
26143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-18 do dziś
26245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-07-18 do dziś
26345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-18 do dziś
26445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-18 do dziś
26545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-18 do dziś
26645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-18 do dziś
26745 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2012-07-18 do dziś
26802 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2012-07-18 do dziś
26946 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2012-07-18 do dziś
27046 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-07-18 do dziś
27146 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2012-07-18 do dziś
27246 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2012-07-18 do dziś
27346 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2012-07-18 do dziś
27446 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2012-07-18 do dziś
27546 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-07-18 do dziś
27646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2012-07-18 do dziś
27746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-07-18 do dziś
27846 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2012-07-18 do dziś
27902 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2012-07-18 do dziś
28046 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2012-07-18 do dziś
28146 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2012-07-18 do dziś
28246 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2012-07-18 do dziś
28346 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2012-07-18 do dziś
28446 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2012-07-18 do dziś
28546 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2012-07-18 do dziś
28646 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2012-07-18 do dziś
28746 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2012-07-18 do dziś
28846 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-07-18 do dziś
28946 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2012-07-18 do dziś
29003 11 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH MORSKICH2012-07-18 do dziś
29146 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2012-07-18 do dziś
29246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2012-07-18 do dziś
29346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-07-18 do dziś
29446 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-07-18 do dziś
29546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2012-07-18 do dziś
29646 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-07-18 do dziś
29746 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2012-07-18 do dziś
29846 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2012-07-18 do dziś
29946 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2012-07-18 do dziś
30046 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2012-07-18 do dziś
30103 12 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-07-18 do dziś
30246 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2012-07-18 do dziś
30346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-07-18 do dziś
30446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2012-07-18 do dziś
30546 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2012-07-18 do dziś
30646 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-07-18 do dziś
30746 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2012-07-18 do dziś
30846 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-07-18 do dziś
30946 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2012-07-18 do dziś
31046 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2012-07-18 do dziś
31146 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2012-07-18 do dziś
31203 21 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH MORSKICH2012-07-18 do dziś
31346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2012-07-18 do dziś
31446 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2012-07-18 do dziś
31546 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2012-07-18 do dziś
31646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-07-18 do dziś
31746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-07-18 do dziś
31846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-07-18 do dziś
31946 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-07-18 do dziś
32046 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2012-07-18 do dziś
32146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-07-18 do dziś
32247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-07-18 do dziś
32303 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-07-18 do dziś
32447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
32547 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
32647 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
32747 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
32847 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
32947 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
33047 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
33147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
33247 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2012-07-18 do dziś
33347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
33401 14 Z UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ2012-07-18 do dziś
33505 10 Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO2012-07-18 do dziś
33647 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
33747 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
33847 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
33947 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
34047 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
34147 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
34247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
34347 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
34447 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
34547 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
34605 20 Z WYDOBYWANIE WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2012-07-18 do dziś
34747 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
34847 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
34947 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
35047 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
35147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
35247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
35347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
35447 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
35547 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
35647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
35706 10 Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ2012-07-18 do dziś
35847 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-18 do dziś
35947 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-07-18 do dziś
36047 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-07-18 do dziś
36147 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-07-18 do dziś
36247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-07-18 do dziś
36347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-07-18 do dziś
36449 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2012-07-18 do dziś
36549 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2012-07-18 do dziś
36649 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2012-07-18 do dziś
36749 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2012-07-18 do dziś
36806 20 Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO2012-07-18 do dziś
36949 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2012-07-18 do dziś
37049 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-07-18 do dziś
37149 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2012-07-18 do dziś
37249 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH2012-07-18 do dziś
37349 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-07-18 do dziś
37450 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2012-07-18 do dziś
37550 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2012-07-18 do dziś
37650 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2012-07-18 do dziś
37750 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2012-07-18 do dziś
37851 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2012-07-18 do dziś
37907 10 Z GÓRNICTWO RUD ŻELAZA2012-07-18 do dziś
38051 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2012-07-18 do dziś
38151 22 Z TRANSPORT KOSMICZNY2012-07-18 do dziś
38252 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2012-07-18 do dziś
38352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-07-18 do dziś
38452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-07-18 do dziś
38552 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2012-07-18 do dziś
38652 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2012-07-18 do dziś
38752 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2012-07-18 do dziś
38852 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2012-07-18 do dziś
38952 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-07-18 do dziś
39007 21 Z GÓRNICTWO RUD URANU I TORU2012-07-18 do dziś
39152 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2012-07-18 do dziś
39252 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-07-18 do dziś
39352 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-07-18 do dziś
39452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-07-18 do dziś
39553 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO)2012-07-18 do dziś
39653 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-07-18 do dziś
39755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-07-18 do dziś
39855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-07-18 do dziś
39955 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2012-07-18 do dziś
40055 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-07-18 do dziś
40107 29 Z GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH2012-07-18 do dziś
40256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-07-18 do dziś
40356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-07-18 do dziś
40456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-07-18 do dziś
40556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-07-18 do dziś
40656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-07-18 do dziś
40758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2012-07-18 do dziś
40858 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2012-07-18 do dziś
40958 13 Z WYDAWANIE GAZET2012-07-18 do dziś
41058 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-07-18 do dziś
41158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-07-18 do dziś
41208 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2012-07-18 do dziś
41358 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2012-07-18 do dziś
41458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-07-18 do dziś
41559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-07-18 do dziś
41659 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2012-07-18 do dziś
41759 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-07-18 do dziś
41859 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2012-07-18 do dziś
41959 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-07-18 do dziś
42060 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2012-07-18 do dziś
42160 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2012-07-18 do dziś
42261 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2012-07-18 do dziś
42308 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2012-07-18 do dziś
42461 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2012-07-18 do dziś
42561 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2012-07-18 do dziś
42661 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2012-07-18 do dziś
42762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-07-18 do dziś
42862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-07-18 do dziś
42962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-07-18 do dziś
43062 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-07-18 do dziś
43163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-07-18 do dziś
43263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-07-18 do dziś
43363 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2012-07-18 do dziś
43408 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2012-07-18 do dziś
43563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
43664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-07-18 do dziś
43764 91 Z LEASING FINANSOWY2012-07-18 do dziś
43864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-07-18 do dziś
43964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-07-18 do dziś
44066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-07-18 do dziś
44166 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2012-07-18 do dziś
44266 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-07-18 do dziś
44366 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-07-18 do dziś
44466 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2012-07-18 do dziś
44501 15 Z UPRAWA TYTONIU2012-07-18 do dziś
44608 92 Z WYDOBYWANIE TORFU2012-07-18 do dziś
44768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-07-18 do dziś
44868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-07-18 do dziś
44968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-07-18 do dziś
45068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-07-18 do dziś
45169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2012-07-18 do dziś
45269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-07-18 do dziś
45370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-07-18 do dziś
45470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-07-18 do dziś
45570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-07-18 do dziś
45671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-07-18 do dziś
45708 93 Z WYDOBYWANIE SOLI2012-07-18 do dziś
45871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-07-18 do dziś
45971 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2012-07-18 do dziś
46071 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-07-18 do dziś
46172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2012-07-18 do dziś
46272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2012-07-18 do dziś
46372 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2012-07-18 do dziś
46473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-07-18 do dziś
46573 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2012-07-18 do dziś
46673 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-07-18 do dziś
46773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-07-18 do dziś
46808 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-18 do dziś
46973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-07-18 do dziś
47073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-07-18 do dziś
47174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-07-18 do dziś
47274 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2012-07-18 do dziś
47374 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-07-18 do dziś
47474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
47575 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2012-07-18 do dziś
47677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-07-18 do dziś
47777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-18 do dziś
47877 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2012-07-18 do dziś
47909 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2012-07-18 do dziś
48077 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2012-07-18 do dziś
48177 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-07-18 do dziś
48277 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2012-07-18 do dziś
48377 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-07-18 do dziś
48477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2012-07-18 do dziś
48577 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2012-07-18 do dziś
48677 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2012-07-18 do dziś
48777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-18 do dziś
48877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-07-18 do dziś
48978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-07-18 do dziś
49009 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-07-18 do dziś
49178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2012-07-18 do dziś
49278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-07-18 do dziś
49379 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2012-07-18 do dziś
49479 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-07-18 do dziś
49579 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-07-18 do dziś
49679 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-07-18 do dziś
49779 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2012-07-18 do dziś
49879 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
49980 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2012-07-18 do dziś
50080 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2012-07-18 do dziś
50110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2012-07-18 do dziś
50280 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2012-07-18 do dziś
50381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-07-18 do dziś
50481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-07-18 do dziś
50581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-07-18 do dziś
50681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2012-07-18 do dziś
50781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-07-18 do dziś
50882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-07-18 do dziś
50982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-07-18 do dziś
51082 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2012-07-18 do dziś
51182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-07-18 do dziś
51210 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2012-07-18 do dziś
51382 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2012-07-18 do dziś
51482 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-07-18 do dziś
51582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
51684 11 Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ2012-07-18 do dziś
51784 12 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2012-07-18 do dziś
51884 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2012-07-18 do dziś
51984 24 Z BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE2012-07-18 do dziś
52084 25 Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA2012-07-18 do dziś
52184 30 Z OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE2012-07-18 do dziś
52285 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2012-07-18 do dziś
52310 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2012-07-18 do dziś
52485 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2012-07-18 do dziś
52585 31 A GIMNAZJA2012-07-18 do dziś
52685 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2012-07-18 do dziś
52785 31 C LICEA PROFILOWANE2012-07-18 do dziś
52885 32 A TECHNIKA2012-07-18 do dziś
52985 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE2012-07-18 do dziś
53085 32 C SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY2012-07-18 do dziś
53185 41 Z SZKOŁY POLICEALNE2012-07-18 do dziś
53285 42 A ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH2012-07-18 do dziś
53385 42 B SZKOŁY WYŻSZE2012-07-18 do dziś
53410 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2012-07-18 do dziś
53585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2012-07-18 do dziś
53685 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2012-07-18 do dziś
53785 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2012-07-18 do dziś
53885 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2012-07-18 do dziś
53985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-18 do dziś
54085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-07-18 do dziś
54186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2012-07-18 do dziś
54286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2012-07-18 do dziś
54386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2012-07-18 do dziś
54486 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2012-07-18 do dziś
54510 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2012-07-18 do dziś
54686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2012-07-18 do dziś
54786 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2012-07-18 do dziś
54886 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2012-07-18 do dziś
54986 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2012-07-18 do dziś
55086 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
55187 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2012-07-18 do dziś
55287 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2012-07-18 do dziś
55387 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2012-07-18 do dziś
55487 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2012-07-18 do dziś
55588 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2012-07-18 do dziś
55601 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH2012-07-18 do dziś
55710 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2012-07-18 do dziś
55888 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2012-07-18 do dziś
55988 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
56090 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZWYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-07-18 do dziś
56190 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-07-18 do dziś
56290 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2012-07-18 do dziś
56390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2012-07-18 do dziś
56491 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2012-07-18 do dziś
56591 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2012-07-18 do dziś
56691 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2012-07-18 do dziś
56791 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2012-07-18 do dziś
56810 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2012-07-18 do dziś
56991 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY2012-07-18 do dziś
57092 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2012-07-18 do dziś
57193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2012-07-18 do dziś
57293 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2012-07-18 do dziś
57393 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-07-18 do dziś
57493 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2012-07-18 do dziś
57593 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2012-07-18 do dziś
57693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-07-18 do dziś
57795 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-07-18 do dziś
57895 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2012-07-18 do dziś
57910 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2012-07-18 do dziś
58095 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2012-07-18 do dziś
58195 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2012-07-18 do dziś
58295 23 Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2012-07-18 do dziś
58395 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2012-07-18 do dziś
58495 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2012-07-18 do dziś
58595 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-07-18 do dziś
58696 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2012-07-18 do dziś
58796 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2012-07-18 do dziś
58896 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA2012-07-18 do dziś
58996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-07-18 do dziś
59010 42 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH2012-07-18 do dziś
59196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
59297 00 Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2012-07-18 do dziś
59398 10 Z GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY2012-07-18 do dziś
59498 20 Z GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2012-07-18 do dziś
59599 00 Z ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE2012-07-18 do dziś
59613 10 D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI2012-07-18 do dziś
59717 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2012-07-18 do dziś
59810 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2012-07-18 do dziś
59910 52 Z PRODUKCJA LODÓW2012-07-18 do dziś
60010 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2012-07-18 do dziś
60110 62 Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2012-07-18 do dziś
60210 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2012-07-18 do dziś
60310 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2012-07-18 do dziś
60401 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2012-07-18 do dziś
60510 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2012-07-18 do dziś
60610 81 Z PRODUKCJA CUKRU2012-07-18 do dziś
60710 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2012-07-18 do dziś
60810 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2012-07-18 do dziś
60910 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2012-07-18 do dziś
61010 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2012-07-18 do dziś
61110 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2012-07-18 do dziś
61210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-18 do dziś
61310 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2012-07-18 do dziś
61410 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2012-07-18 do dziś
61501 21 Z UPRAWA WINOGRON2012-07-18 do dziś
61611 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2012-07-18 do dziś
61711 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2012-07-18 do dziś
61811 03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH2012-07-18 do dziś
61911 04 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH2012-07-18 do dziś
62011 05 Z PRODUKCJA PIWA2012-07-18 do dziś
62111 06 Z PRODUKCJA SŁODU2012-07-18 do dziś
62211 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2012-07-18 do dziś
62312 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-07-18 do dziś
62413 10 A PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ2012-07-18 do dziś
62513 10 B PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ2012-07-18 do dziś
62601 22 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPIKALNYCH I PODZWROTNIKOWYCH2012-07-18 do dziś
62713 10 C PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2012-07-18 do dziś
62813 20 A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH2012-07-18 do dziś
62913 20 B PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH2012-07-18 do dziś
63013 20 C PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2012-07-18 do dziś
63113 20 D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN2012-07-18 do dziś
63213 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2012-07-18 do dziś
63313 91 Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH2012-07-18 do dziś
63413 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-07-18 do dziś
63513 93 Z PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW2012-07-18 do dziś
63613 94 Z PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH2012-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-01 do dziś
2data złożenia 28.04.2015 okres OD 18.07.2012 DO 31.12.20122015-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-01 do dziś
2OD 18.07.2012 DO 31.12.20122015-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-01 do dziś
2OD 18.07.2012 DO 31.12.20122015-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów