„BOJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000424165
Numer REGON: 260613451
Numer NIP: 6612368800
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-18
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-08-30
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/6821/22/285]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OSTROWIECKI gmina BODZECHÓW miejscowość GOŹDZIELIN2012-06-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GOŹDZIELIN nr domu 110 kod pocztowy 27-420 poczta BODZECHÓW kraj POLSKA 2012-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.04.2012 R., REP. A 590/2012, NOTARIUSZ RAFAŁ TAZBIR, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 39/52012-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁEK2012-06-18 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW JAN2012-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2018-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTORHUN2012-06-18 do dziś
2. ImionaYURIY2012-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2018-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIVANOV2018-01-18 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2018-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2018-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIN2018-01-18 do dziś
2. ImionaANDRII2018-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2018-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-06-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2016-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIN2018-01-18 do dziś
2. ImionaANDRII2018-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁEK2016-06-30 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW JAN2016-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWAŁEK2022-08-30 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2022-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-08-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-06-18 do dziś
228 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2012-06-18 do dziś
328 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-06-18 do dziś
428 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2012-06-18 do dziś
528 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2012-06-18 do dziś
628 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2012-06-18 do dziś
728 91 Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII2012-06-18 do dziś
828 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-06-18 do dziś
946 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2012-06-18 do dziś
1028 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW2016-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2013 okres OD DNIA 11.04.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-26 do dziś
2data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
3data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
4data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
5data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
6data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
7data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
9data złożenia 28.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
10data złożenia 22.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 11.04.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 11.04.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-08-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji17.03.2016 R., REP. A 1014/2016, NOTARIUSZ RAFAŁ TAZBIR, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 39/5 - UCHWAŁA NR 1/03/2016 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI SPÓŁKI.2016-05-25 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacji16.05.2016 R., REP. A 1709/2016, NOTARIUSZ RAFAŁ TAZBIR, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 39/5 - UCHWAŁA NR 1/05/2016 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI I UCHYLENIA LIKWIDACJI.2016-06-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI2016-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności17.03.2016 R., REP. A 1014/2016, NOTARIUSZ RAFAŁ TAZBIR, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 39/5 - UCHWAŁA NR 1/03/2016 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI SPÓŁKI.2016-05-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów