EXIDE TECHNOLOGIES SSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000424060
Numer REGON: 302124814
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-03-30
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/6882/21/609]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIDE TECHNOLOGIES SSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica GDYŃSKA nr domu 31/33 kod pocztowy 61-016 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.06.2012 R. NOTARIUSZ WIOLETTA MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA CELICHOWSKA, MACIEJ CELICHOWSKI, WIOLETTA MAJCHRZAK KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 17, 60-618 POZNAŃ, REP. A. NUMER 5564/2012.2012-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXIDE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA2012-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6301325212012-06-19 do dziś
4. Numer KRS0000052283 2012-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2012-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-06-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, JAK I JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKA2019-01-28 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGUSZKA2012-06-19 do dziś
2. ImionaMAREK MICHAŁ2012-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMECKL2021-03-30 do dziś
2. ImionaGEORG2021-03-30 do dziś
21. NazwiskoFLAMMANG2021-01-13 do dziś
2. ImionaBENOIT2021-01-13 do dziś
31. NazwiskoSTÜBING2012-06-19 do dziś
2. ImionaSTEFAN2012-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-06-19 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-06-19 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-06-19 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-06-19 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-06-19 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-06-19 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-06-19 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-06-19 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-06-19 do dziś
1082 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.09.2013 okres 05.06.2012 R. - 31.03.2013 R.2013-12-09 do dziś
2data złożenia 11.09.2014 okres OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-02-02 do dziś
3data złożenia 13.10.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-11-17 do dziś
4data złożenia 07.09.2016 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-09-30 do dziś
5data złożenia 18.10.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-02-08 do dziś
6data złożenia 15.10.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-15 do dziś
7data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.06.2012 R. - 31.03.2013 R.2013-12-09 do dziś
2OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-02-02 do dziś
3OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-11-17 do dziś
4OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-09-30 do dziś
5OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-02-08 do dziś
6OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-15 do dziś
7OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.06.2012 R. - 31.03.2013 R.2013-12-09 do dziś
2OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-02-02 do dziś
3OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-11-17 do dziś
4OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-09-30 do dziś
5OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-02-08 do dziś
6OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-10-15 do dziś
7OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów