SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DŁOŃ

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000421405
Numer REGON: 410215335
Numer NIP: 6991025635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-04-30
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/9248/22/341]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2012-05-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 410215335 NIP 69910256352012-05-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DŁOŃ2012-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RSA 413 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU WYDZIAŁ IX GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO2012-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat RAWICKI gmina MIEJSKA GÓRKA miejscowość DŁOŃ2012-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość DŁOŃ nr domu 4 kod pocztowy 63-910 poczta MIEJSKA GÓRKA kraj POLSKA 2012-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.05.1994 R. 04.07.2001 R. -ZMIENIONO: § 62 PKT 32012-05-22 do dziś
206.08.2021R. - ZMIENIONO: §67 PKT 1, §73 PKT 12022-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2012-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDYGUDAJ2022-02-23 do dziś
2. ImionaWANDA2022-02-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-23 do dziś
21. NazwiskoHAUZA2019-04-19 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2019-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymVICEPREZES ZARZĄDU2016-07-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2022-04-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASZAK2022-04-30 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2022-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSIAK2022-04-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTEK2022-04-30 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUTKOWIAK2022-02-23 do dziś
2. ImionaMARCELI2022-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-23 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECZNY2012-05-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2012-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-05-22 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-31 do dziś
2data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
4data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
5data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
6data złożenia 30.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
7data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
8data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
9data złożenia 18.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
10data złożenia 20.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-31 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-31 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów