ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000421310
Numer REGON: 180853177
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2020-05-08
Sygnatura akt[RDF/199774/20/883]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2012-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA2015-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2016-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. PODOLSKA nr domu 21 kod pocztowy 81-321 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2017-08-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@ASSECODS.PL2020-01-24 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ASSECODS.PL2020-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.04.2012 R., NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. LISA KULI 6, NR REP A 842/20122012-05-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.11.2012 R. REP. A 2473/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE ZMIANA 10 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI.2012-12-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.11.2012 R., REP. A NR 2473/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY UL. LISA KULI 6 ZMIANA PAR. 6 I PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI2013-01-04 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.11.2012 R., REP. A 2473/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE PRZY ULICY LISA KULI 6. ZMIANA § 6 I § 7 STATUTU SPÓŁKI.2013-01-25 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.03.2013 R., REP. A NR 508/2013 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARIA NOTARIALNA W W RZESZOWIE PRZY UL. LISA KULI 6 ZMIANA PAR: 6, 7, 8 UST. 2, PAR: 13, 14, 15 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2013-03-25 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.07.2015R., REP. A NR 1111/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. LISA KULI 6 W RZESZOWIE ZMIANA: PAR. 1 UST. 1 I 2, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 13 UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 6, PAR. 15 UST. 2, PAR. 172015-08-05 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.08.2015R., REP. A NR 1140/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. LISA KULI 6 W RZESZOWIE ZMIANA: PAR. 8 UST. 2, PAR. 12 UST. 3, PAR. 13 UST. 7, PAR. 13 UST. 12, PAR. 13 UST. 13, PAR. 14 UST. 2, PAR. 14 UST. 5, PAR. 14 UST. 7, PAR. 14 UST. 9, PAR. 14 UST. 13 LIT. B) SKREŚLENIE PAR. 12 UST. 52015-10-19 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.10.2015 R., REP.A 1563/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL.LISA KULI 6 W RZESZOWIE. ZMIANA PARAGRAFU 2, PARAGRAFU 12 UST.122016-01-04 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z 20.05.2016, REPERTORIUM A NR 623/2016 NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RZESZOWIE ZMIENIONO: PAR.6, PAR.7, PAR.8 UST.22016-09-28 do dziś
1005.12.2018R., REP. A NR 1460/2018, NOTARIUSZ POSŁUSZNY JANUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA JANUSZ POSŁUSZNY, RZESZÓW, ZMIANA § 5 USTĘP 3 PO PUNKCIE 3.51 DODAJE SIĘ PUNKT 3.52, § 7 USTĘP 82019-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-21 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2012-05-21 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2012-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA2012-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0103345782012-05-21 do dziś
4. Numer KRS0000033391 2012-05-21 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2012-05-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego120002940,00 ZŁ2016-09-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji120002942016-09-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2016-09-28 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego120002940,00 ZŁ2016-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty43424640,00 ZŁ2013-01-04 do dziś
21. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty9000501,16 ZŁ2015-08-05 do dziś
31. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty36577770,00 ZŁ2016-09-28 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2012-05-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3000002012-05-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-05-21 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2013-01-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii43424642013-01-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-01-04 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2013-01-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10300002013-01-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-01-25 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2013-03-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii17700002013-03-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-03-25 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2015-08-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9000532015-08-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-08-05 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2016-09-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii36577772016-09-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-09-28 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2012-05-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACNIE Z WICEPREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU B) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM WICEPREZESEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU C) PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2019-10-17 do dziś
2. ImionaMAREK MICHAŁ2019-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUKA2017-04-11 do dziś
2. ImionaLECH MAREK2017-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCHWIC2016-01-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2016-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2016-01-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TOMASZ2016-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLALA2016-01-04 do dziś
2. ImionaDANIEL JANUSZ2016-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOPIERAŁA2013-11-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WOJCIECH2013-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-05 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLAŃSKI2012-05-21 do dziś
2. ImionaROBERT DANIEL2012-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDUCH2017-08-17 do dziś
2. ImionaJACEK2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-17 do dziś
21. NazwiskoADAMSKI2016-01-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2016-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-04 do dziś
31. NazwiskoKĘPSKI2016-01-04 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JERZY2016-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-04 do dziś
41. NazwiskoAUGUSTYNIAK2016-01-04 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-04 do dziś
51. NazwiskoPOLSKI2012-05-21 do dziś
2. ImionaMARIAN2012-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-21 do dziś
61. NazwiskoGÓRAL2012-05-21 do dziś
2. ImionaADAM TADEUSZ2012-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-08-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-08-05 do dziś
218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2015-08-05 do dziś
318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2015-08-05 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-08-05 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-08-05 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-08-05 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-08-05 do dziś
818 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2015-08-05 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-25 do dziś
2data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
3data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
4data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
5data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
6data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8data złożenia 08.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 - 31.12.20122013-03-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-03-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-03-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-01-04 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPROCES POŁĄCZENIA SPÓŁKI ASSECO DATA SYSTEMS S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA LUB ADS) Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE ZE SPÓŁKĄ ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO SP.Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1 LUB OTAGO) Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ORAZ ZE SPÓŁKĄ ADH-SOFT SP.Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2 LUB ADH) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ ZE SPÓŁKĄ „COMBIDATA POLAND” SP. Z O.O (SPÓŁKA PRZEJMOWANA 3 LUB COMBIDATA) Z SIEDZIBĄ W GDYNI ORAZ ZE SPÓŁKĄ CENTRUM KOMPUTEROWE „ZETO” S.A (SPÓŁKA PRZEJMOWANA 4 LUB CK ZETO) Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ORAZ ZE SPÓŁKĄ PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYKI ZETO BYDGOSZCZ S.A. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA 5 LUB PI ZETO) Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY W TRYBIE ART. 492 PAR.1 PKT 1 KSH ORAZ ART.515 PAR.1 KSH I ART.516 PAR.6 KSH, TJ.PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH, TJ.OTAGO, ADH, COMBIDATA, CK ZETO ORAZ PI ZETO NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ADS BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ADS Z UWAGI NA FAKT POSIADANIA PRZEZ ADS WSZYSTKICH AKCJI I UDZIAŁÓW W KAPITAŁACH ZAKŁADOWYCH PRZEJMOWANYCH SPÓŁEK. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASSECO DATA SYSTEMS S.A. Z DNIA 27 PAŻDZIERNIKA 2015 R. W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK. AKT NOTARIALNY - REP.A NR 1563/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL.LISA KULI 6 W RZESZOWIE. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAKŁADU USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO SP.Z O.O. Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2015 R. W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK. AKT NOTARIALNY - REP.A NR 1567/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL.LISA KULI 6 W RZESZOWIE. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ADH-SOFT ZP.Z O.O. Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2015 R. W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK. AKT NOTARIALNY - REP.A NR 1571/2015 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL.LISA KULI 6 W RZESZOWIE. CIĄG DALSZY DOKUMENTÓW ZGODNIE Z WNIOSKIEM2016-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-04-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPROCES POŁĄCZENIA ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ UNIZETO TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) W TRYBIE ART, 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM ART. 515 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU UNIZETO TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA NA ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Z UWAGI NA FAKT POSIADANIA PRZEZ ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA WSZYSTKICH AKCJI W UNIZETO TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, PROCES POŁĄCZENIA NA PODSTAWIE: 1.PLANU POŁĄCZENIA UZGODNIONEGO PRZEZ ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, Z DNIA 28 STYCZNIA 2016 ROKU; 2.UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z SIEDZIBĄ W GDYNI OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 01 MARCA 2016 ROKU (REP. A. 250/2016), SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RZESZOWIE, PRZY UL.LISA KULI 6; ORAZ 3.UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 01 MARCA 2016 ROKU (REP. A. 246/2016), SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RZESZOWIE, PRZY UL. LISA KULI 6.2016-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-01-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPROCES POŁĄCZENIA ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ CTPARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1 LUB CTPARTNERS) I ZE SPÓŁKĄ SIGILOGIC SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2 LUB SIGILOGIC) W TRYBIE ART.492 PAR.1 PKT 1 KSH Z UWZGLĘDNIENIEM ART.515 PAR.1 KSH ORAZ ART.516 PAR.6 KSH TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU CTPARTNERS I SIILOGIC NA ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Z UWAGI NA FAKT POIADANIA PRZEZ ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA WSZYSTKICH AKCJI W CTPARTNERS ORAZ WSZYSTKICH UDZIAŁÓW W SIGILOGIC, PROCES POŁĄCZENIA NA PODSTAWIE: 1. PLANU POŁĄCZENIA UZGODNIONEGO PRZEZ ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, Z DNIA 2 LISTOPADA 2016 ROKU; 2. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z SIEDZIBĄ W GDYNI OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 12 GRUDNIA 2016 ROKU (REP. A NR 10040/2016), SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE ORAZ 3. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 12 GRUDNIA 2016 ROKU 9REP. A NR 10045/2016), SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE ORAZ 4. UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 12 GRUDNIA 2016 ROKU (REP. A NR 10050/2016), SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE.2017-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów