COMPLETE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-02-24 godz. 16:55:42
Numer KRS: 0000420552
Numer REGON: 146127003
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/257507/20/7]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCOMPLETE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI2019-12-19 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-12 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WILCZA nr domu 50 nr lokalu 52 kod pocztowy 00-679 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu130-03-2012 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA WOJTAL KWIECIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY AL. SŁOWACKIEGO 39 REP. A NR 695/2012; ZMIANA STATUTU 27-04-2012 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA WOJTAL KWIECIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY AL. SŁOWACKIEGO 39 REP. A NR 884/2012 ZMIANA § 2 PKT 22012-05-12 do dziś
209.10.2019R., REP. A NR 9389/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO §2 PKT 1 I 2 STATUTU ORAZ §6 PKT 1 STATUTU2019-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOMPLETE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459793592012-05-12 do dziś
4. Numer KRS0000409227 2012-05-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-05-12 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji100002012-05-12 do dziś
3. Wartość nominalna akcji5,00 ZŁ2012-05-12 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2012-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-05-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100002012-05-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-05-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-05-12 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-05-12 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-05-12 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-05-12 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-05-12 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-05-12 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-05-12 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-05-12 do dziś
994 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2012-05-12 do dziś
1078 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2016-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2013 okres 30.03.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
2data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3data złożenia 27.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
4data złożenia 28.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
5data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
6data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
7data złożenia 18.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
8data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 08.10.20192020-10-12 do dziś
9data złożenia 12.10.2020 okres OD 09.10.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.03.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 08.10.20192020-10-12 do dziś
9OD 09.10.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.03.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 08.10.20192020-10-12 do dziś
9OD 09.10.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY REP. A NR 9389/2019 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ AGNIESZKĘ SZEWCZYK-DZIURA W KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH DOMARADZKI, AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, 31-506 KRAKÓW, UL. TOPOLOWA 52/6, ZAWIERAJĄCA UCHWAŁĘ NR 2 I 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA., 09.10.20192019-12-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2019-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARANA2019-12-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY REP. A NR 9389/2019 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ AGNIESZKĘ SZEWCZYK-DZIURA W KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH DOMARADZKI, AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, 31-506 KRAKÓW, UL. TOPOLOWA 52/6, ZAWIERAJĄCA UCHWAŁĘ NR 2 I 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA., 09.10.20192019-12-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów