LABORATOIRES SAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000420267
Numer REGON: 122567583
Numer NIP: 6762455989
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-01-19
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/36152/21/960]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATOIRES SAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. GRZEGÓRZECKA nr domu 21 kod pocztowy 31-532 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.04.2012 R. NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR TOMASZEK, UL. KARMELICKA 36/3, 31-128 KRAKÓW REPERTORIUM A NR 5085/20122012-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENHAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1223346662012-05-14 do dziś
4. Numer KRS0000395626 2012-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2350,00 ZŁ.2022-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE POURBAIX2012-05-14 do dziś
2. ImionaANDRE PIERRE2012-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400 ZŁOTYCH2012-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2012-05-14 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-14 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-05-14 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-05-14 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-05-14 do dziś
620 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2022-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2017 okres OD 14.05.2012 DO 31.12.20122017-11-06 do dziś
2data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-06 do dziś
3data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-06 do dziś
4data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-06 do dziś
5data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
6data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-05 do dziś
7data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-02 do dziś
8data złożenia 03.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-03 do dziś
9data złożenia 04.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22 LISTOPADA 2021 ROKU, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LIPPA, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ LIPPA UL. POMORSKA 10/4 W KRAKOWIE, REP. A NR 2961/2021, 22.11.2021 , 22.11.20212022-01-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2022-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWYSOCKI2022-01-19 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22 LISTOPADA 2021 ROKU, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LIPPA, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ LIPPA UL. POMORSKA 10/4 W KRAKOWIE, REP. A NR 2961/2021, 22.11.2021 , 22.11.20212022-01-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów