HIGHWAY INTL SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000420242
Numer REGON: 122567710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-03-22
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/8826/22/432]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHWAY INTL SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica CECHOWA nr domu 63 kod pocztowy 30-614 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.03.2012-REP. A NR 6119/2012, ASESOR NOTARIALNY SŁAWOMIR GOŁĄBEK ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITOLDA KAPUSTY, KANCELARIA NOTARIALNA JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA S.C. W KRAKOWIE.2012-05-11 do dziś
220.02.2020R., REP. A NR 5211/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY ROBERT WOLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO §6 UMOWY SPÓŁKI.2020-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGHWAY INTL SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-11 do dziś
4. Numer KRS0000410671 2012-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANOWSKI2012-05-11 do dziś
2. ImionaBOGDAN2012-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-05-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 ZŁ2012-05-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000 ZŁ2012-05-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
12. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-05-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOHLBRENNER2012-05-11 do dziś
2. ImionaMARIAN2012-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-05-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000 ZŁ2012-05-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego149000ZŁ2020-05-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000 ZŁ2012-05-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-05-11 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego3049000ZŁ2020-05-12 do dziś
2900000ZŁ2020-05-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ-KOMPLEMENTARIUSZOWI. KAŻDY Z KOMANDYTARIUSZY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ZGODNIE Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA-SPÓŁKI HIGHWAY INTL SP. Z O.O. UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: MARIAN KOHLBRENNER -PREZES ZARZĄDU, BOGDAN SZYMANOWSKI -WICEPREZES ZARZĄDU.2012-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGHWAY INTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-11 do dziś
4. Numer KRS0000410671 2012-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-05-11 do dziś
247 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-05-11 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-05-11 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-05-11 do dziś
570 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-05-11 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-05-11 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-05-11 do dziś
845 31 SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-05-11 do dziś
945 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2012-05-11 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.04.2013 okres 11.05.2012-31.12.20122013-04-26 do dziś
2data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
3data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
4data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
5data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
6data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
7data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
8data złożenia 15.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
9data złożenia 02.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów