„CUKIERNIE ŚLĄSKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000419984
Numer REGON: 242928772
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-11-10
Sygnatura akt[RDF/457416/22/523]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUKIERNIE ŚLĄSKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2019-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica PLAC MARII I LECHA KACZYŃSKICH nr domu 2 kod pocztowy 40-098 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.03.2012 R., NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA WARZECHA I JUSTYNA DREWKO SPÓŁKA CYWILNA W GLIWICACH, UL. GÓRNYCH WAŁÓW 7, -REPERTORIUM A NUMER 2434/2012.2012-05-09 do dziś
228.07.2017 R., REP. A NR 6131/2017, NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA NOTARIUSZY JOANNA WARZECHA I JUSTYNA DREWKO W GLIWICACH UL. GÓRNYCH WAŁÓW 7 § 4, § 5 I § 8 PRIM UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ.2017-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWEŁ2012-05-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-05-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-05-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-05-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-05-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-05-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2012-05-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000,00 ZŁ2012-05-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2012-05-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-05-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„CUKIERNIE ŚLĄSKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-09 do dziś
4. Numer KRS0000414785 2012-05-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABUZ2017-10-11 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2017-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-10-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-10-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-10-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000,00 ZŁ2017-10-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000,00 ZŁ2017-10-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI CUKIERNIE ŚLĄSKIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI CUKIERNIE ŚLĄSKIE SP. Z O.O. UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ZARZĄDU SĄ KRZYSZTOF GAWEŁ (PREZES ZARZĄDU) ORAZ ALEKSANDRA ŁABUZ (WICEPREZES ZARZĄDU).2017-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„CUKIERNIE ŚLĄSKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2428847732017-10-11 do dziś
4. Numer KRS0000414785 2017-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2012-05-09 do dziś
246 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2012-05-09 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-05-09 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-05-09 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-05-09 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-05-09 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-05-09 do dziś
847 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-09 do dziś
947 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-09 do dziś
1047 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2013 okres 28.03.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
3data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
4data złożenia 14.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-19 do dziś
5data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
6data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
9data złożenia 17.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-17 do dziś
10data złożenia 10.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.03.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-07 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-17 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów