TAMERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000419415
Numer REGON: 122563881
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-05-26
Sygnatura akt[RDF/490789/23/36]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2017-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. OKÓLNA nr domu 27 kod pocztowy 66-412 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2017-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.02.2012 R. NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK; KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU; REP. A NR 886/20122012-04-30 do dziś
203.07.2012 R. NOTARIUSZ GERARD BORACZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM „A” NR 4166/2012 - ZMIENIONO § 2 UMOWY 14.08.2012 R. NOTARIUSZ URSZULA KOSTULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM „A” 3579/2012 - ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2012-10-08 do dziś
318.12.2012 R, NOTARIUSZ TEODOZJA OSIECKA- MAJCHRZAK; KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM; REPERTORIUM A NUMER 4265/2012 ZMIENIONO PAR. 6, SKREŚLONO PAR. 232013-01-14 do dziś
417.07.2014 R. REPERTORIUM A NUMER 2070/2014, NOTARIUSZ TEODOZJA OSIECKA-MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP. - ZMIANA § § : 2, 8, 23.2014-09-09 do dziś
502.12.2015R. NOTARIUSZ TEODOZJA OSIECKA-MAJCHRZAK KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REPERTORIUM A NR 3612/2015, ZMIANA: PAR.62016-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4250,00 ZŁ2018-09-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTSERKUNYK2014-09-09 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2014-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTSERKUNYK2014-09-09 do dziś
2. ImionaOLGA2014-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 ZŁ2014-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000, 00 ZŁ2012-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (DLA ZARZĄDU, JEŚLI ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY), LUB PROKURENT (USTALA SIĘ PROKURĘ ODDZIELNĄ).2012-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTSERKUNYK2014-09-09 do dziś
2. ImionaOLGA2014-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTSERKUNYK2012-04-30 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2012-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-04-30 do dziś
282 11 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-04-30 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-10-08 do dziś
425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2013-01-14 do dziś
525 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-14 do dziś
633 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2013-01-14 do dziś
752 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2013-01-14 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-01-14 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-01 do dziś
2data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
3data złożenia 18.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
4data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
5data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
6data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
7data złożenia 26.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-01 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-01 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów