GRUPA ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000419007
Numer REGON: 351005391
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2020-09-17
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/21749/20/687]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-04-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 351005391 NIP 67600318602013-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica SMOLEŃSK nr domu 29 kod pocztowy 31-112 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PRZEKSZTAŁCONEJ UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ-AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 KWIETNIA 2012 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNE ŁOMNICKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 40/3, 31-111 KRAKÓW, REPERTORIUM A NR 2064/2012.2012-04-26 do dziś
2USTĘP 5 (ZMIENIONY PUNKT 5.1.), USTĘP 6 (DODANIE PUNKTÓW OD 6.6. DO 6.65.), USTĘP 7 (ZMIENIONE PUNKTY 7.1. ORAZ 7.2., DODANY PUNKT 7.6.), USTĘP 9 (ZMIENIONY PUNKT 9.2.) ZMIENIONE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 31 MAJA 2012 R., SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ ANNE ŁOMNICKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 40/3, 31-111 KRAKÓW REPERTORIUM A NR 3351/2012.2012-07-02 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2012 R., REPERTORIUM A NR 8760/2012, NOTARIUSZ TADEUSZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 40/3, 31-111 KRAKÓW. ZMIENIONY USTĘP 6, USTĘP 7, USTĘP 9.2013-02-19 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.06.2013R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA OBTUŁOWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 40/3. REPERTORIUM A NR 4128/2013. ZMIANY: USTĘP 6 (WYKREŚLENIE PKT 6.47, ZMIANA PKT 6.53, DODANIE PKT 6.72, 6.73 I 6.74) USTĘP 7 (PUNKT 7.1: WYKREŚLENIE PODPUNKTU 7.1.47, ZMIANA PODPUNKTU 7.1.53, DODANIE PODPUNKTÓW: 7.1.72, 7.1.73 I 7.1.74; PUNKT 7.2: WYKREŚLENIE PODPUNKTU 7.2.46, ZMIANA PODPUNKTU 7.2.52 I 7.2.71, DODANIE PODPUNKTÓW: 7.2.72, 7.2.73 I 7.2.74; ZMIANA PUNKTU 7.5), USTĘP 9 USTĘP 10 (ZMIANA PUNKTU 10.4, DODANIE PUNKTU 10.5)2013-09-30 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU, PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA OBTUŁOWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 40/3, REPERTORIUM A NR 7220/2013. ZMIANY: -W USTĘPIE 6 ZOSTAŁ WYKREŚLONY PUNKT 6.28 -W USTĘPIE 6 ZOSTAŁY DODANE PUNKTY 6.75, 6.76, 6.77 I 6.78 -W USTĘPIE 7 Z PUNKTU 7.1 ZOSTAŁ WYKRESLONY PODPUNKT 7.1.28 -W USTĘPIE 7 ZOSTAŁY DODANE W PUNKCIE 7.1 PODPUNKTY 7.1.75, 7.1.76, 7.1.77 I 7.1.78 -W USTĘPIE 7 Z PUNKTU 7.2 ZOSTAŁ WYKREŚLONY PODPUNKT 7.2.27, -W USTĘPIE 7 PUNKT 7.2.74 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, A NASTĘPNIE ZOSTAŁY DODANE W PUNKCIE 7.2 PODPUNKTY 7.2.75, 7.2.76, 7.2.77, 7.2.78 -ZMIANA USTĘPU 9.2 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ.2014-01-16 do dziś
61. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 27 GRUDNIA 2013 ROKU, PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA OBTUŁOWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 40/3, REPEROTRIUM A NR 8342/2013 ZMIENIONO: -USTĘP 6 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ -W USTĘPIE 7 UMOWY SPÓŁKI KOMANNDYTOWEJ ZOSTAŁ ZMIENIONY PUNKT 7.1 -U USTĘPIE 7 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZOSTAŁ ZMIENIONY PUNKT 7.2 -USTĘP 9 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 2.AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 26 LUTEGO 2014 R., PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA OBTUŁOWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 40/3, REPERTORIUM A NR 1051/2014. ZMIENIONO: -USTĘP 6 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PUNKT 6.33, -USTĘP 7 PUNKT 7.1 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PODPUNKT 7.1.33 -USTĘP 7 PUNKT 7.2 UMOWY SPÓLKI KOMANDYTOWEJ PODPUNKT 7.2.33, -USTĘP 9 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 3.AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 5 MARCA 2014 R., PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZ AOBTUŁOWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 40/3, REPERTORIUM A NR 1302/2014. ZMIENIONO: -USTĘP 9 PUNKT 2 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ.2014-04-22 do dziś
7AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ ŁOMNICKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 40/3, REPERTORIUM A NR 3977/2014. ZMIENIONO; -W USTĘPIE 6 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZMIENIONO PUNKT 6.61, ORAZ PO PUNKCIE 6.76 DODANO NOWE PUNKTY: 6.77, 6.78, 6.79 ORAZ 6.80; -W USTĘPIE 7, PUNKT 7.1 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZMIENIONO PUNKT 7.1.61, 7.1.73 ORAZ PO PUNKCIE 7.176 DODANO NOWE PUNKTY: 7.1.77, 7.1.78, 7.1.79 ORAZ 7.1.80; -W USTĘPIE 7, PUNKT 7.2 UMOWY SPÓŁKI KOAMNDYTOWEJ ZMIENIONO PUNKT 7.2.61 ORAZ PO PUNKCIE 7.2.76 DODANO NOWE PUNKTY: 7.2.77, 7.2.78, 7.2.79 ORAZ 7.2.80; -W USTĘPIE 9 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZMIENIONO PUNKT 9.2.2014-09-29 do dziś
8AKT NOTARIALNY W DNIU 31 LIPCA 2014 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA OBTUŁOWICZA. KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 40/3, REPERTORIUM A NR 4678/2018. ZMIENIONO: -W USTĘPIE 6 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZOSTAŁ WYKREŚLONY PUNKT 6.2, -W USTĘPIE 7 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, W PUNKCIE 7.1 ZOSTAŁ WYKREŚLONY PODPUNKT 7.1.2 ORAZ ZMIENIONY ZOSTAŁ PODPUNKT 7.1.65 I 7.1.73, -W USTĘPIE 7 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ, W PUNKCIE 7.2 ZOSTAŁ WYKREŚLONY PODPUNKT 7.2.2, -W USTĘPIE 9 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZMIENIONO PUNKT 9.22014-10-02 do dziś
929.09.2014 R., NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 5894/2014: ZMIENIONO: - W USTĘPIE 6 ZOSTAŁY WYKREŚLONE PUNKTY: 6.22, 6.57 ORAZ 6.71 - W USTĘPIE 7 W PUNKCIE 7.1 ZOSTAŁY WYKREŚLONE PUUNKTY: 7.1.22, 7.1.57 ORAZ 7.1.71 ORAZ ZMIENIONY ZOSTAŁ PODPUNKT 7.1.65 - W USTĘPIE 7 W PUNKCIE 7.2 ZOSTAŁY WYKREŚLONE PUNKTY: 7.2.22, 7.2.57 ORAZ 7.2.71, - W USTĘPIE 9 ZMIENIONO PUNKTY 9.22014-12-10 do dziś
1029.12.2014 R. NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 8156/2014, ZMIANA: - W USTĘPIE 6 WYKREŚLONO PUNKT 6.43 ORAZ DODANO PUNKT 6.81 - W USTEPIE 7 W PUNKCIE 7.1 ZMIENIONO PODPUNKT 7.1.43 - W USTĘPIE 7 W PUNKCIE 7.2 WYKREŚLONO PODPUNKT: 7.2.43 ORAZ ZMIENIONO PODPUNKT 7.2.76 - W USTĘPIE 9 ZMIENIONO PUNKT 9.1 29.12.2014 R.NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 8171/2014, ZMIENIONO: - USTĘP 1, - USTĘP 6, - W USTĘPIE 7 ZMIENIONO PUNKT 7.1 ORAZ PUNKT 7.2 - W USTĘPIE 9 ZMIENIONO PUNKT 9.1 ORAZ 9.22015-04-02 do dziś
11AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 31 MARCA 2015 ROKU, PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA OBTUŁOWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL.MARSZAŁKA JÓZEFA RIŁSUDSKIEGO 40/3, REP.A NR 2101/2015. ZMIENIONO: 1) USTĘP 6 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 2) W USTĘPIE 7 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZMIENIONO PUNKT 7.1 3) W USTĘPIE 7 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZMIENIONO PUNKT 7.2 4) USTĘP 9 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2015-06-03 do dziś
12AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 24 SIERPNIA 2015 ROKU, PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA OBTUŁOWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 40/3, REP.A NR 6090/2015. 1) USTĘP 6 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 2) W USTĘPIE 7 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZMIENIONO PUNKT 7.1, 3) W USTĘPIE 7 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZMIENIONO PUNKT 7.2, 4) W USTĘPIE 9 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZMIENIONO PUNKT 9.2.2015-10-02 do dziś
1330.12.2015 R. - NOT. TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 40/3, REP. A NR 9909/2015 - ZMIANA: UST. 6, UST. 7.1, UST. 7.2, UST. 9.22016-02-22 do dziś
1428.04.2016 R. - NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.A NR 2304/2016, ZMIENIONO: UST. 6, W UST.7 PKT 7.1, W UST. 7 PKT 7.2, W UST. 9 PKT 9.22016-06-15 do dziś
1525.07.2016 R. NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 4146/2016 ZMIENIONO: USTĘP 6, PUNKT 6.33, PUNKT 6.75 USTĘP 7, PUNKT 7.1, PODPUNKT 7.1.33, PODPUNKT 7.1.75 USTĘP 7, PUNKT 7.2, PODPUNKT 7.2.33, PODPUNKT 7.2.74 USTĘP 9, PUNKT 22016-09-02 do dziś
1623.12.2016R., REP. A NR 9010/2016, NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: 1. USTĘP 6 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 2. W USTĘPIE 7 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZMIENIONO PUNKT 7.1 ORAZ 7.2 3. W USTĘPIE 9 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZMIENIONO PUNKT 9.22017-02-15 do dziś
1731.03.2017 R., REP. A NR 2675/2014, NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIANA: USTĘP 6, W USTĘPIE 7 ZMIENIONO PKT 7.1, 7.2,, W USTĘPIE 9 ZMIENIONO PKT 9.2.2017-06-09 do dziś
1822.12.2017R, REP. A NR 11610/2017, NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 40/3 ZMIENIONO UST. 6, UST. 7 PT. 7.1, UST. 7 PKT 7.2, UST. 9 PKT UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2018-03-20 do dziś
1929.03.2018 R. NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2711/2018 - ZMIANA UST.6, UST.7 PKT.1, UST.7 PKT 7.2, UST.9 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI.2018-05-24 do dziś
2026.09.2018 R., NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1723/2018; ZMIANA: UST. 6, UST. 7, UST. 9 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2019-01-16 do dziś
2118.12.2018, REPERTORIUM A NR 5631/2018, NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO: UST. 6, UST. 7 PKT 1, UST. 7 PKT 2, UST. 92019-02-11 do dziś
22AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NATARIUSZ ANNĘ STANEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. J. PIŁSUDSKIEGO 40/3, W DNIU 6 MARCA 2019 ROKU, REP.A NR 1295/2019. WYKREŚLONO: W UST. 6 PKT 6.4, W UST. 7 PKT 7.1.24 W UST. 7 PKT 7.2.24 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ. ZMIENIONO: W UST.6 NUMERACJĘ PODPUNKTÓW OD PKT 6.24 DO PKT 6.73 W UST.7 NUMERACJĘ PODPUNKTÓW OD 7.1.24 DO PKT. 7.1.73, W UST.7 NUMERACJĘ PODPUNKTÓW OD PKT 7.2.24 DO PKT 7.2.73 W UST.9 PKT 9.2 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ.2019-09-05 do dziś
23AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA OBTUŁOWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, W DNIU 30 GRUDNIA 2019 ROKU, REP.A NR 10467/2019, WYKREŚLONO: W UST. 6 OD PKT.6.70 DO PKT.6.73, W UST.7 OD PKT.7.1.70 DO PKT. 7.1.73, W UST.7 OD PKT.7.2.70 DO PKT.7.2.73 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZMIENIONO: W UST.6 OD PKT.6.1 DO PKT.6.69, W UST.7 OD PKT.7.1.1 DO PKT.7.1.69, W UST.7 OD PKT.7.2.1 DO PKT.7.2.69, W UST.9 PKT.9.2 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ.2020-02-19 do dziś
2423.03.2020 R., REP. A NR 2928/2020, NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. W UST. 6 UMOWY: WYKREŚLONO PKT 6.65, ZMIENIONO TREŚĆ PKT 6.69 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ - PUNKTY OD 6.66 DO 6.69 ZASTĄPIONO NUMERAMI OD 6.65 DO 6.68. W UST. 7 PKT 7.1 UMOWY: WYKREŚLONO PPKT 7.1.65, ZMIENIONO TREŚĆ PPKT 7.1.69 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ - PODPUNKTY OD 7.1.66 DO 7.1.69 ZASTĄPIONO NUMERAMI OD 7.1.65 DO 7.1.68 W UST. 7 PKT 7.2 UMOWY: WYKREŚLONO PPKT 7.2.65, ZMIENIONO TREŚĆ PPKT 7.2.69 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ - PODPUNKTY OD 7.1.66 DO 7.1.69 ZASTĄPIONO NUMERAMI OD 7.1.65 DO 7.1.68 ZMIENIONO TREŚĆ USTĘPU 9 PKT 2 UMOWY2020-05-19 do dziś
25AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA OBTUŁOWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, W DNIU 29.06.2020R., REP. A NR 4786/2020. WYKREŚLONO: W UST. 6 PKT 6.68 W UST. 7 PKT 7.1.68 W UST. 7 OD PKT 7.2.68 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ. ZMIENIONO: UST. 6 UST. 7 UST. 7 W UST. 9 PKT 9.2 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA OBTUŁOWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, W DNIU 21.07.2020R., REP. A NR 5371/2020. ZMIENIONO: W UST. 7 PKT 7.1.672020-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-04-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ASTOR ŻYCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA W ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW ASTOR ŻYCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA W DNIU 5 KWIETNIA 2012 R., PROTOKÓŁ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA ANNE ŁOMNICKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 40/3, 31-111 KRAKÓW, REPERTORIUM A NR 2064/2012.2012-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASTOR ŻYCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2012-04-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2012-04-26 do dziś
3. Numer w rejestrze0000122341 2012-04-26 do dziś
5. Numer REGON3510053912012-04-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHADWICZAK2013-02-19 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej800 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego800 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Brak wpisów
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego1.000,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego600,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
41. Wartość wkładu zwróconego200 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAGA2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3600 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3600 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
71. Wartość wkładu wniesionego400 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-22 do dziś
81. Wartość wkładu wniesionego1500 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego2400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2012-07-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3200,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3200,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
12. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego7000 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego800,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
52. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego2800 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego600,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego600 ZŁ2016-02-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILSKI2012-07-02 do dziś
2. ImionaHUBERT2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3200 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3200 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego900 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego800 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego2700 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
41. Wartość wkładu zwróconego400 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2012-07-02 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego800 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1.400,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
52. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-22 do dziś
62. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego1.600,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICZKA2012-07-02 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2800 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2800 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
22. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego2200 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1.400,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego600 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK WOLSKA2012-07-02 do dziś
2. ImionaANNA2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego400 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1600 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego800,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
41. Wartość wkładu zwróconego600 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBEL2012-07-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3200 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3200 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1100 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-22 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego2100 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego600 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego200,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
9
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMOJSKI2012-07-02 do dziś
2. ImionaMAREK2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4200 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4200 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
10
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2012-07-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2600 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2600 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego1900 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego200,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego400 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
11
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRASAŁA2012-07-02 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1600 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1600 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego1300 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego600,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego200 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
12
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEGA2012-07-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3800 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3800 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego2200 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego1.400.00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
71. Wartość wkładu wniesionego2600 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego2600,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego800 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
13
10. Wysokość sumy komandytowej4.200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2.400,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2800,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2.400,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2800,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
NIE2018-03-20 do dziś
NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
11. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego1.800,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
14
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZANOWSKA2012-07-02 do dziś
2. ImionaJOLANTA2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego900 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
15
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZMICH2012-07-02 do dziś
2. ImionaWITOLD2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4800 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4800 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego900 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego3600 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego2.000,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego800 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
16
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDCZAK2012-07-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3200 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3200 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego700 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1200 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego600,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
17
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYGOŃ2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego2.200,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego400 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-22 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego1600 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1600,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
18
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARACIK2012-07-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3000 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3000 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego700 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego400 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego2800 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1.800,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego800 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
19
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJAŁKA2012-07-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3800 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3800 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego600 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego600 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego3500 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego600,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego400 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
20
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODAK2012-07-02 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1800 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1800 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego400 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego1200 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego200,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
21
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIREK2012-07-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego400 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1.200,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-22 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego800 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego600,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
22
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBACKA2012-07-02 do dziś
2. ImionaALINA2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego600 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego1400 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego600,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego400 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
23
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBACKI2012-07-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej8000 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego8000 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1300 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego5 000.00 ZŁ2015-06-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-06-03 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego700 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego2 000,00 ZŁ2015-10-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-10-02 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego4500 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego2000 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego2.000,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego1.600 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
24
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁADYSZ2012-07-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5200 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5200 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego900 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
71. Wartość wkładu wniesionego1.400 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-22 do dziś
81. Wartość wkładu wniesionego2300 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego2.400,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
25
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONDEK2012-07-02 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego1100 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego200 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
26
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACEL2012-07-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej8000 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego8000 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego900 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego5 200,00 ZŁ2015-06-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-06-03 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego600 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego1 800,00 ZŁ2015-10-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-10-02 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego4200 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego2000 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego2.000,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego800 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
27
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORNIK2012-07-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego400 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-22 do dziś
71. Wartość wkładu wniesionego1200 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego800 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
28
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZEK2012-07-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2200 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2200 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego400 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego1900 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1.000,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego400 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
29
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHANOWSKI2012-07-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4400 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4400 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1600 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego800,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego2700 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1.400,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
30
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUK2012-07-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1200 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1200 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego1100 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego200 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego200,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
31
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEGUTEK2012-07-02 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2800 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2800 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego600 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego800 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego800,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego2400 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1.400,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego800 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
32
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALAWA OTRĘBSKA2016-02-22 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-02-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-02-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1800 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1800 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego800,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
33
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄKA2012-07-02 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-02-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-02-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3400 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3400 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego700 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego1.200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego1900 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego200 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
34
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERWART2015-04-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej8000 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego8000 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1200 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego700 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego4.800 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE =2016-02-22 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego5200 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego2000 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego2.000,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
35
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁEK2012-07-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej6000 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6000 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1200 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego1200,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
71. Wartość wkładu wniesionego400 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-22 do dziś
81. Wartość wkładu wniesionego2800 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1.000,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
36
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
37
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODSIADŁO2012-07-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3400 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3400 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego600 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1800 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego1600 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1.200,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego200 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
38
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLOK2012-07-02 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2800 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2800 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1200 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego3600 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego200,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego1.200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
41. Wartość wkładu zwróconego1.000 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
39
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJZER2012-07-02 do dziś
2. ImionaLECH2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3200,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3200,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego3100 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1.000,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego200 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
40
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOCH2012-07-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2012-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3400 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3400 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ (STO ZŁOTYCH)2012-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-07-02 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1800 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego1900 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego600,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
41
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYCZKOWSKI2013-02-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ2013-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-02-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-02-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-02-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁ2013-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego300 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
42
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2013-09-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2013-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-09-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2800 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2800 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego800 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego2500 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego800 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego1.200,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego1.000 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
43
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAUKSZEWICZ2013-09-30 do dziś
2. ImionaJACEK2013-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-09-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-09-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-09-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-09-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-09-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2600 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2600 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego634 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego1200 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego166 ZŁOTYCH2013-09-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-09-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego200 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego400 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
44
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2014-01-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-01-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-01-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego250 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego50 ZŁOTYCH2014-01-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-01-16 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego800,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego800,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego1900 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego800 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego600,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego400 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
45
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALKOWSKA2014-01-16 do dziś
2. ImionaJOANNA2014-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-01-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-01-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1600 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1600 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50 ZŁOTYCH2014-01-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-01-16 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego450 ZŁ2014-04-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-04-22 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego800 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1100 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego200 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
46
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJDA2014-09-29 do dziś
2. ImionaADAM2014-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-09-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-09-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3400 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3400 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego700 ZŁ2014-09-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-09-29 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego1.600,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1.200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
51. Wartość wkładu wniesionego600 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-22 do dziś
61. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1200,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
47
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-09-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-09-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3200 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3200 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600 ZŁ2014-09-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-09-29 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego200 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-22 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego2000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego800 ZŁ2015-04-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1000 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
48
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3603516702015-04-02 do dziś
4. Numer KRS0000536124 2015-04-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
49
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIK2015-06-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-06-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-06-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego600 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego600 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
50
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJNIAR2015-06-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2015-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-06-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-06-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2400 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2400 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.200,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1000 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego200 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2016-02-22 do dziś
51
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOTA2016-02-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2016-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-02-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-02-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.600 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
52
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLETKI2016-02-22 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2016-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-02-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.600,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.600,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego1.200 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
53
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTŁUSTOWSKI2016-02-22 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-02-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1200 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.400,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1800,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
54
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2016-06-15 do dziś
2. ImionaMARCEL2016-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-06-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-06-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.200,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego1200,00 ZŁ.2016-06-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-06-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1600 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
55
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2016-06-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2016-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-06-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-06-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1200 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1200 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.400,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego800,00 ZŁ.2016-06-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-06-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
31. Wartość wkładu zwróconego200,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2017-02-15 do dziś
56
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKI2016-06-15 do dziś
2. ImionaMAREK2016-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-06-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-06-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3800 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3800 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego3.600,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1400,00 ZŁ.2016-06-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-06-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego5000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
57
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIELSKI2016-09-02 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4000 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4000 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1800 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego3.400,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego800,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego1.000,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
58
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHER2016-09-02 do dziś
2. ImionaKAMIL2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2800 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2800 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego1.200,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego1.800,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-02-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego2800,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
59
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKI2017-06-09 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-06-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-06-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-06-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1600 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1600 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.600,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego800,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁOTYCH2017-06-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-06-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
60
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZYMAŁA2017-06-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-06-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁOTYCH2017-06-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-06-09 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego2200,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego1400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
61
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLESZKOWICZ2017-06-09 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2017-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-06-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-06-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-06-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1200,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁOTYCH2017-06-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-06-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego600 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu zwróconego200,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2018-03-20 do dziś
62
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZNAJDER2018-03-20 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2018-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.200,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
63
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁATKOWSKI2018-03-20 do dziś
2. ImionaMARCIN BARTOSZ2018-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-03-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-03-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-03-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4000 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4000 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.400,00 ZŁ.2018-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-03-20 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego3000,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego2400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2020-02-19 do dziś
64
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHABECKI2019-01-16 do dziś
2. ImionaSZYMON2019-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-01-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2200 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2200 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego600,00 ZŁ2019-01-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-01-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
11. Wartość wkładu zwróconego400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to zwrot wkładu niepieniężnego?NIE2019-02-11 do dziś
65
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWONKA2019-02-11 do dziś
2. ImionaMATEUSZ JAN2019-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-02-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2400 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2400 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1200,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1200 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
66
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJDEL2019-02-11 do dziś
2. ImionaKAMIL GRZEGORZ2019-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-02-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-02-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁ2019-02-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-02-11 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego600 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
67
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2020-02-19 do dziś
2. ImionaKARINA2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-02-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.400 ZŁ2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.400 ZŁ2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.400 ZŁ2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
68
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOWIŃSKI2020-09-17 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej400,00 ZŁ2020-09-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego400,00 ZŁ2020-09-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁ2020-09-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
69
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2020-09-17 do dziś
2. ImionaFILIP2020-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1400,00 ZŁ2020-09-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1400,00 ZŁ2020-09-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1400,00 ZŁ2020-09-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
70
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBASZEK2020-09-17 do dziś
2. ImionaKACPER KAROL2020-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-09-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1800,00 ZŁ2020-09-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1800,00 ZŁ2020-09-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1800,00 ZŁ2020-09-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA W SPÓŁCE UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA LUB USTANOWIONY PROKURENT. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA W SPÓŁCE UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU: AGNIESZKA POLITAŃSKA ORAZ GRZEGORZ MAJEWSKI.2015-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3603516702015-04-02 do dziś
4. Numer KRS0000536124 2015-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWOJTULEWICZ2015-04-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2015-04-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-02 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-04-02 do dziś
21. NazwiskoŻYCZKOWSKI2015-04-02 do dziś
2. ImionaSTEFAN ANDRZEJ2015-04-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-02 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-04-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-04-26 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-04-26 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-04-26 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-04-26 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-04-26 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-26 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-04-26 do dziś
895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-04-26 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-26 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2013 okres 26.O4.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
2data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-22 do dziś
3data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
4data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
5data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
6data złożenia 12.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
7data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
8data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.O4.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadło