EMPIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000418354
Numer REGON: 122558414
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-03-06
Sygnatura akt[RDF/370684/22/918]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica DR JUDYMA nr domu 5 kod pocztowy 30-436 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.03.2012 R., NOT. MICHAŁ ZACHWIEJA, KANCELARIA NOT. W KROŚCIENKU, UL. ŚW. KINGI 4, REP. A NR 1392/20122012-04-19 do dziś
221.07.2014, REPERTORIUM A NR 2398/2014, NOTARIUSZ NAGNIESZKA RUSAK-ŁACH, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA RUSAK-ŁACH NOTARIUSZ, 31-476 KRAKÓW, UL. LUBLAŃSKA 34 - ZMIENIONO § 52014-07-31 do dziś
319.01.2015, REPERTORIUM A NR 168/2015 KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA RUSAK-ŁACH NOTARIUSZ, UL. LUBLAŃSKA 34 31-476 KRAKÓW - ZMIENIONO § 5 PKT 2, 32015-04-24 do dziś
404.05.2015R., REPERTORIUM A NR 1628/2015, NOTARIUSZ AGNIESZKA RUSEK-ŁACH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §5 UMOWY SPÓŁKI2015-05-21 do dziś
512.04.2016R., REP.A NR 1376/2016 KANCELARIA NOTARIALNA W KRKAOWIE, NOTARIUSZ AGNIESZKA RUSAK-LACH - ZMIANA § 5 PKT 2 I § 5 PKT 32016-05-04 do dziś
624.08.2017 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA RUSAK-ŁACH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 3523/2017, ZMIANA: § 5 PKT 2, § 5 PKT 32017-10-06 do dziś
716.05.2018R., REP. A NR 1884/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA RUSAK-LACH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA §5 PKT 2 I 32018-07-13 do dziś
810.05.2019R., REP. A, NR 1971/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA RUSAK-LACH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA §5 PKT 2 I 3.2019-06-17 do dziś
925.01.2021 R., REP. A NR 233/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA RUSAK ŁACH, KANCELARIA NOTARIALNA 31-436 KRAKÓW, UL. WIENIAWSKIEGO 66 ZMIENIONO: § 5 PKT 2 I 3, § 7 PKT 4, § 10 PKT 3, § 12 PKT 3, 4, 5, 6 I 7, § 15 PKT 4, § 15, § 16, § 17; USUNIĘTO: § 7 PKT 3, § 10 PKT 2, § 12 PKT 2, § 13, § 14, § 15 PKT 3, § 16 PKT 2.2021-02-15 do dziś
1023.09.2021R., REP. A. NR 3486/2021, NOTARIUSZ AGNIESZKA RUSAK-ŁACH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: PARAGRAF 5 PKT 2 I 32021-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSOWICZ2012-04-19 do dziś
2. ImionaMARIA BOŻENA2012-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.000 ZŁ2021-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSOWICZ2014-07-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAROL2014-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1770 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.770.000 ZŁ2021-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2520000,00 ZŁ2021-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 ZŁ2016-05-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSOWICZ2012-04-19 do dziś
2. ImionaMARIA BOŻENA2012-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-04-19 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-04-19 do dziś
366 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-04-19 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-04-19 do dziś
569 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2012-04-19 do dziś
670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-04-19 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-04-19 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-04-19 do dziś
941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-04-19 do dziś
1068 20 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2013 okres 27.03.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
2data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3data złożenia 14.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
4data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
5data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
6data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
7data złożenia 12.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-12 do dziś
8data złożenia 18.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
9data złożenia 01.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
10data złożenia 06.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.03.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.03.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów