APV LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000417803
Numer REGON: 242909272
Numer NIP: 6443500118
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-13
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-06-10
Sygnatura akt[RDF/388217/22/615]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPV LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2012-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica ALEJA MIRECKIEGO nr domu 22 nr lokalu 1 kod pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2012-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.02.2012 R., NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU, REPERTROIUM A NUMER 1882/2012 03.04.2012 R., NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU, REPERTROIUM A NUMER 3417/2012 -ZMIANA PAR. 22012-04-13 do dziś
205.07.2012 R., REP. A NR 6634/2012, NOATRIUSZ SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA 19, ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 8 PKT 1 I PKT 2.2012-07-31 do dziś
315.09.2014 R., REPERTORIUM A NR 6179/2014, NOTARIUSZ MAŁGORZATA DERDAS - DZIEWIT, MAŁGORZATA DERDAS - DZIEWIT MIROSŁAWA SOKOŁOWSKA NOTARIUSZE S.C 41-200 SOSNOWIEC, ALEJA ZWYCIĘSTWA 6/1B ZMIENIONO: PAR. 6 UST. 12014-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLIYA CYPRUS LTD2012-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.499.500,00 ZŁ2012-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3500000,00 ZŁ2012-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2012-04-13 do dziś
210 42 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH2012-04-13 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-04-13 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-04-13 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-04-13 do dziś
625 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2012-04-13 do dziś
733 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2012-04-13 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-04-13 do dziś
933 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-04-13 do dziś
1046 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2016-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2013 okres 24.02.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
2data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3data złożenia 09.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
4data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-20 do dziś
5data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
6data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-05 do dziś
7data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-30 do dziś
8data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
9data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-10 do dziś
10data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.02.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-30 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-10 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.02.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-30 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-10 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20 MARCA 2018R., W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI ZAWARTA W PROTOKOLE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ MAŁGORZATĘ DERDAS-DZIEWIT,KANCELARIA NOTARIALNA PRZY AL.ZWYCIĘSTWA 6,41-200 SOSNOWIEC W DNIU 20 MARCA 2018R., REP.A NR 1810/2018., 20.03.20182018-04-27 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2018-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDRYPS2018-04-27 do dziś
2. ImionaROMAN ANDRZEJ2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20 MARCA 2018R., W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI ZAWARTA W PROTOKOLE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ MAŁGORZATĘ DERDAS-DZIEWIT,KANCELARIA NOTARIALNA PRZY AL.ZWYCIĘSTWA 6,41-200 SOSNOWIEC W DNIU 20 MARCA 2018R., REP.A NR 1810/2018., 20.03.20182018-04-27 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów