SHOPLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000417586
Numer REGON: 146087858
Numer NIP: 5213630420
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/511125/23/268]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSHOPLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. PAWIA nr domu 9 kod pocztowy 31-154 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.02.2012 ROKU, NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYBALSKI W WARSZAWIE, REP. A NR 1551/20122012-04-12 do dziś
214.08.2013, REP. A NR 1722/2013, NOTARIUSZ MARTA PILECKA-BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANY WSZYSTKICH PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI2014-02-27 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.02.2015 R., REP. A NR 315/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, (00-672) PRZY UL. PIĘKNEJ 54/4, NOTARIUSZ MARTA PILECKA-BŁASZCZAK, ZMIANA §14 UST.1 I UST. 22015-05-04 do dziś
421.09.2016 R., REP. A NR 2748/2016, NOTARIUSZ MARTA PILECKA-BŁASZCZAK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2016-12-30 do dziś
527.01.2017R., REP.A NR 506/2017, NOTARIUSZ DOMINIK PIOTROWSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, UL.NOWOLIPKI 27B LOK.3, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2017-03-23 do dziś
617.04.2019R., NOTARIUSZ ARTUR KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4835/2019 ZMIANA: §4, §12 - §16 UMOWY SPÓŁKI WYKREŚLENIE: §7 - §11 UMOWY SPÓŁKI2019-05-21 do dziś
722.10.2021 R., REP. A 5352/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KIERUZAL-RYDZEWSKA KANCELARIA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 1 UST. 3, PAR. 8 UST. 11, PAR. 9 UST. 1, USUNIĘTO PAR. 9 UST 42021-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHOPER SPÓŁKA AKCYJNA2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1214952032021-11-05 do dziś
4. Numer KRS0000395171 2021-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.766 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 88.300,00 ZŁ2021-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-11-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego88300,00 ZŁ2017-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport117200,00 ZŁ2012-04-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2021-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚMIERZ2021-11-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2021-11-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBICZYSKO2021-11-05 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2021-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-04-12 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-04-12 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-04-12 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-04-12 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-04-12 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-04-12 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-12 do dziś
873 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2012-04-12 do dziś
973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-04-12 do dziś
1063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.11.2014 okres OD 20.02.2012 DO 31.12.20122014-11-20 do dziś
2data złożenia 17.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
3data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
5data złożenia 21.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
6data złożenia 16.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
7data złożenia 26.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
8data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
9data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
10data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
11data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.02.2012 DO 31.12.20122014-11-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.02.2012 DO 31.12.20122014-11-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-16 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2023-06-28 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaWZMIANKA O PODJĘTEJ W DNIU 06.06.2023 R. UCHWALE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SHOPLO SP. Z O.O. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SHOPER S.A. (SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ) ORAZ SHOPLO SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ), KTÓRE TO POŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SHOPLO SP. Z O.O. NA SHOPER S.A. W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1) KSH. , 06.06.2023, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW2023-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów