HIDDENDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000417001
Numer REGON: 122544139
Numer NIP: 6762455073
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-09-21
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/25810/21/503]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIDDENDATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ZDUŃSKA nr domu 18 nr lokalu M1 kod pocztowy 30-304 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.03.2012 R., NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ KURNICKI MATEUSZ OLSZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. FELICJANEK 10/6, 31-104 KRAKÓW, REP. A NR 960/2012.2012-04-04 do dziś
206.08.2020 R. NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ ZEMAN KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP. A NR 5129/2020. PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2020-08-27 do dziś
309.04.2021 R., REP. A NR 2641/2021, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ ZEMAN, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA PASZKIEWICZ, BARTŁOMIEJ ZEMAN SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, UL. JÓZEFA FRIEDLEINA 7/11, 30-009 KRAKÓW - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POLEGAJĄCA NA PRZYJĘCIU NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2021-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAICKI2012-04-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MATEUSZ2012-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały317 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.400,00 ZŁ2021-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERSZTOWSKI2012-04-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WOJCIECH2012-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały788 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 157.600,00 ZŁ2021-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-04 do dziś
3
5. Posiadane przez wspólnika udziały195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.000,00 ZŁ2021-05-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃCZYK2014-10-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego260000,00 ZŁ2014-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1194000,00 ZŁ2012-04-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. WE WSZELKICH POZOSTAŁYCH SPRAWACH DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2021-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERSZTOWSKI2012-04-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WOJCIECH2012-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-04-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJENDRICHOVSKA2021-05-17 do dziś
2. ImionaEMILIA2021-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-05-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-04-04 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-04-04 do dziś
377 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-04-04 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-04-04 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-04-04 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-04-04 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-04-04 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-04 do dziś
970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-04-04 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2013 okres 04.04.2012-31.12.20122013-09-18 do dziś
2data złożenia 26.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
4data złożenia 11.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
5data złożenia 30.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
11data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
12data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.04.2012-31.12.20122013-09-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.04.2012-31.12.20122013-09-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów