HG SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000416755
Numer REGON: 221645444
Numer NIP: 9581660428
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-03-23
Sygnatura akt[RDF/372770/22/420]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHG SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2012-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica CZECHOSŁOWACKA nr domu 3 kod pocztowy 81-336 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2014-07-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJL@HGSOLUTIONS.PL2014-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 MARZEC 2012, NOTARIUSZ MARIA DAMBEK GDAŃSK, REPERTORIUM 3403/20122012-04-18 do dziś
2UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU ZMIENIONO: PAR.7 UST.1 UMOWY SPÓŁKI, PAR.8 UST.1 UMOWY SPÓŁKI, PAR.9 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE NOWEGO PKT 3, A NADTO ZMIENIONO PAR.15 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE NOWEGO UST.3, ZMIENIONO PAR.19 UST.2 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PAR.19 UST.4 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI - WSZYSTKO ZAPROTOKOŁOWANE NOTARIALNIE PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRĘ FRĄCKOWSKĄ REP. A 22532/20132013-12-12 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.12.2013 R. REPERTORIUM A NR 33508/2013 NOTARIUSZ BARTOSZ PAWEŁ MĘDRAŚ KANCELARIA NOTARIUSZE MĘDRAŚ I SZULC SPÓŁKA PARTNERSKA, PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEO, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 8 UST. 1 I PAR. 9 - DODATKOWO USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2014-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAREID ELEKTRISKE A/S2012-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000,00 ZŁ2014-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJ&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2219984802014-03-14 do dziś
4. Numer KRS0000484865 2014-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000,00 ZŁOTYCH2014-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2014-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2012-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBJASTAD VIKEBAKK2021-09-07 do dziś
2. ImionaANN MAGRITT2021-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVIKEBAKK2021-09-07 do dziś
2. ImionaOLAV HAUG2021-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASZEK2012-04-18 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ADAM2012-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPKOWSKI2012-04-18 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2012-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-12-12 do dziś
227 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2013-12-12 do dziś
328 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2013-12-12 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-12-12 do dziś
533 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2013-12-12 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-12-12 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-12-12 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-12-12 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-12-12 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.02.2013 okres 01.01.2012 DO 31.12.20122013-03-15 do dziś
2data złożenia 05.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
3data złożenia 01.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
4data złożenia 22.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
5data złożenia 17.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
6data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
9data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
10data złożenia 01.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
11data złożenia 01.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
12data złożenia 23.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 DO 31.12.20122013-03-15 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 DO 31.12.20122013-03-15 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów