WND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000416020
Numer REGON: 122537211
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2021-10-04
Sygnatura akt[RDF/341467/21/138]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI miejscowość RĄBIEŃ2013-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość RĄBIEŃ ulica SUCHA nr domu 1/3 kod pocztowy 95-070 poczta ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI kraj POLSKA 2014-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.2012 R. NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANC.NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 31-542 KRAKÓW, UL. KORDYLEWSKIEGO 7, REP. A NR 2978/20122012-03-27 do dziś
201.06.2012 R., NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 7385/2012 -ZMIANA § 2 UST. 1, § 2 UST. 2, § 3 -DODANO W § 5 UST. 1 PKT 89-1352012-06-25 do dziś
308.08.2012 R., NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 10766/2012 - ZMIANA § 15 UMOWY2012-09-07 do dziś
417.07.2013 R. ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ ŁUKASIK ZASTĘPCA NOTARIUSZA TOMASZA ZIĘCINY, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM „A” NR 8227/2013 - ZMIANA § 2, § 3, § 11 UST.22013-09-27 do dziś
508.05. 2014 R., REPERTORIUM A NR 3472/2014, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 15 UMOWY SPÓŁKI2014-06-24 do dziś
629.05.2017 R., REP. A NR 9974/2017, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 15 UMOWY SPÓŁKI2017-07-18 do dziś
720.12.2018, REPERTORIUM A NR 25616/2018, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 8 UST. 1, § 8 UST.3, § 12 UST.1, § 14 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z DNIA 8 MARCA 2012 ROKU.2019-03-28 do dziś
824.02.2021 R., REPERTORIUM A NR 3602/2021, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO: § 8 UST.4, § 14 UST.3, § 14 UST.4, § 15 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2021-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPW HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3688572962019-03-28 do dziś
4. Numer KRS0000705454 2019-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały956 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.800,00 ZŁ2019-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego47800,00 ZŁ2015-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 250.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 250.000,00 ZŁ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI, GDY WYSTĘPUJE PREZES ZARZĄDU, KTÓRY UPOWAŻNIONY JEST ZAWSZE DO DZIAŁANIA SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.2021-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIOROWSKA2021-04-16 do dziś
2. ImionaJOANNA2021-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLACEK2012-06-25 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2012-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-03-27 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-03-27 do dziś
324 42 B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM2012-06-25 do dziś
425 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2012-06-25 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-06-25 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-06-25 do dziś
722 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-06-25 do dziś
822 22 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-06-25 do dziś
923 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2012-06-25 do dziś
1022 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2013 okres 27.03.2012-31.12.20122013-09-27 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
3data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
5data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
6data złożenia 20.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
7data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
9data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.03.2012-31.12.20122013-09-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.03.2012-31.12.20122013-09-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów