GS SŁAWNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000413421
Numer REGON: 321197899
Numer NIP: 4990646191
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[RDF/401768/22/95]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS SŁAWNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SŁAWIEŃSKI gmina SŁAWNO miejscowość SŁAWNO2012-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁAWNO ulica RAPACKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 76-100 poczta SŁAWNO kraj POLSKA 2012-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.02.2012 R. REPERTORIUM A NR 612/2012, NOTARIUSZ ELIZA SZERSZENOWICZ-KACZMAREK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SŁAWNIE2012-03-06 do dziś
226.04.2012 R. REPERTORIUM A NR 2741/2012, NOTARIUSZ KRYSTYNA ZAŁUSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OSTROŁĘCE PRZY ULICY BOGUSŁAWSKIEGO NUMER 23, PARAGRAFY: 9 I 10 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE.2012-05-11 do dziś
311.01.2013 R., REP. A NR 123/2013, NOT. KRYSTYNA ZAŁUSKA, KN W OSTROŁĘCE, ZMIANA § 9 PKT 1 I § 102013-02-12 do dziś
425.04.2014 R. - REPERTORIUM A NUMER 2431/2014, NOTARIUSZ ELIZA SZERSZENOWICZ - KACZMAREK - KANCELARIA NOTARIALNA W SŁAWNIE, ZMIANA § 72014-06-13 do dziś
519 SIERPNIA 2016R. - REPERTORIUM A NUMER 4020/2016 - NOTARIUSZ ELIZA SZERSZENOWICZ -KACZMAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁAWNIE, ZMIANA PARAGRAFÓW: 12,15,18,19,20;2016-08-31 do dziś
621.06.2019R. REPERTORIOUM A NR 3131/2019, NOTARIUSZ - ELIZA SZERSZENOWICZ-KACZMAREK, KN W SŁAWNIE - ZMIANA: §7,§9,§12 I §18 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO;2019-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANAS2016-01-07 do dziś
2. ImionaJAN JÓZEF2016-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały188 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 9.400 ZŁOTYCH2016-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego39000,00 ZŁ2019-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 ZŁ2012-05-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO SAMODZIELNIE PROKURENT.2012-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2016-08-31 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ PIOTR2016-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMASŁO2020-08-28 do dziś
2. ImionaEDMUND ZYGFRYD2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-28 do dziś
21. NazwiskoFRANAS2016-10-18 do dziś
2. ImionaJAN JÓZEF2016-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-18 do dziś
31. NazwiskoKOSS2012-03-06 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA WIESŁAWA2012-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-03-06 do dziś
41. NazwiskoKOWALEWSKI2012-03-06 do dziś
2. ImionaDONART2012-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-03-06 do dziś
51. NazwiskoBIERBASZ2012-03-06 do dziś
2. ImionaALICJA2012-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-03-06 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-03-06 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-03-06 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-03-06 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-03-06 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-03-06 do dziś
746 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2012-03-06 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-06-13 do dziś
982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-06-13 do dziś
1010 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2016-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 01.04.2012 R. -31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
2data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
3data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
4data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
6data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
8data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
9data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
10data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2012 R. -31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2012 R. -31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów