EXENCE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000413027
Numer REGON: 021834967
Numer NIP: 8992734056
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/309224/21/202]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2012-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXENCE SPÓŁKA AKCYJNA2012-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2012-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica SZWEDZKA nr domu 5 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2012-08-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@EXENCE.COM2021-03-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EXENCE.COM2021-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.02.2012 R., NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KOMARZAŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NUMER 60, REP. A NR 2666/20122012-03-01 do dziś
201.06.2012 R. REP. A NR 90/2012, NOTARIUSZ ANNA BORZEMSKA-WILICZKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ 22/22 ZMIENIONO: PKT III PPKT 2, PKT IV. III. PPKT 11 DODANO: PPKT 16 W PKT IV. I STATUTU SPÓŁKI2012-06-20 do dziś
321.08.2012 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA MUSZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIDNICKA 22/22, REPERTORIUM A NUMER 145/2012, ZMIANA PKT I PPKT 3 STATUTU SPÓŁKI2012-08-29 do dziś
421.12.2012 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA MUSZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ 22/22, REP. A NR 862/2012, ZMIENIONO: PKT IV.I PPKT 1 ORAZ PKT IV.III PPKT 2 STATUTU SPÓŁKI2013-01-28 do dziś
504.12.2013R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM IZABELĄ PRYJDA, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA MAŁGORZATY MUSZYŃSKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA BORZEMSKA- WILCZKIEWICZ, MAŁGORZATA MUSZYŃSKA S.C. WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 3121/2013, ZMIANA PKT. III.1 STATUTU SPÓŁKI.2014-01-02 do dziś
602.01.2014 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED ZASTEPCĄ NOTARIALNYM IZABELĄ PRYJDA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY MUSZYŃSKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA BORZEMSKA- WILICZKIEWICZ, MAŁGORZATA MUSZYŃSKA S.C. WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 18/2014, ZMIANA PKT. IV.II. PPKT. 1 STATUTU SPÓŁKI.2014-01-16 do dziś
721.03.2014 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED ZASTEPCĄ NOTARIALNYM AGATA GOLIŃCZAK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY MUSZYŃSKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA BORZEMSKA, - WILICZKIEWICZ, MAŁGORZATA MUSZYŃSKA S.C. WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 594/2014, ZMIANA PKT. III.1 STATUTU SPÓŁKI.2014-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-01 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2012-03-01 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2012-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego208400,00 ZŁ2014-04-17 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji208400002014-04-17 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 01 ZŁ2012-03-01 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego208400,00 ZŁ2014-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-03-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100000002012-03-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-03-01 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2014-01-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100000002014-01-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-01-02 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2014-04-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8400002014-04-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-04-17 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2012-03-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUNGOWSKI2012-03-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2012-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRUGAŁA2012-03-01 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ PAWEŁ2012-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMACIEJEWSKI2020-07-16 do dziś
2. ImionaDAWID MAKSYMILIAN2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-16 do dziś
21. NazwiskoKOSOWSKA2016-06-16 do dziś
2. ImionaKAMILA MARZENA2016-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-16 do dziś
31. NazwiskoWILICZKIEWICZ2012-03-01 do dziś
2. ImionaKONRAD MACIEJ2012-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-03-01 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-03-01 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-03-01 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-03-01 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-03-01 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-03-01 do dziś
795 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-03-01 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-03-01 do dziś
946 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2012-03-01 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.06.2013 okres 17.02.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
2data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
3data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
4data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
5data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
6data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
7data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
8data złożenia 25.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-25 do dziś
9data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta117.02.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.02.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-25 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.02.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-25 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2014-01-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁACZENIE NA PODSTAWIE ART. 492 §1 PKT. 1 KSH PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU EXSERVICE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SPÓŁKĘ EXENCE SPÓŁKA AKCYJNA (POŁACZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE), UCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 04 GRUDNIA 2013R.2014-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów