„BIOTREM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000412431
Numer REGON: 145999340
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2020-07-13
Sygnatura akt[RDF/223556/20/755]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1459993402012-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BIOTREM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-07-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA nr domu 16 nr lokalu 52 kod pocztowy 00-582 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BIOTREM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ZAMBROWIE2017-02-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ZAMBROWSKI gmina ZAMBRÓW miejscowość ZAMBRÓW2017-02-24 do dziś
3. Adresmiejscowość ZAMBRÓW ulica UL. OSTROWSKA nr domu 58 kod pocztowy 18-300 poczta ZAMBRÓW kraj POLSKA 2017-02-24 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZAWARTA DNIA 16 LUTEGO 2012 R., PRZED ASESOREM NOTARIALNYM AGATĄ REDLICKĄ-SKUPIŃSKĄ-ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA ANDRZEJA KOREWICKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ ANDRZEJ KOREWICKI-NOTARIUSZ, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 31/33, 00-379 WARSZAWA, REP. A NR 1452/20122012-02-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.06.2013 R., REP. A NR 4357/2013 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ ŁĘCZYCKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. MICKIEWICZA 22 LOK. 4. ZMIANA TREŚCI § 6 UMOWY SPÓŁKI.2013-06-10 do dziś
323.07.2013 R., NR REP. A 6214/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ŻYWIĘ LIPIŃSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MICKIEWICZA 22. ZMIANA § 17 UST. 52013-09-24 do dziś
406.11.2013 R., REPERTORIUM A NR 8828/2013, ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA DZIERBA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KATARZYNY ŁĘCZYCKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA ŁĘCZYCKA NOTARIUSZ, ŻYWIA LIPIŃSKA NOTARIUSZ S.C., 01-551 WARSZAWA, UL. MICKIEWICZA 22 LOK. 4, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZMIENIŁO §3 UMOWY SPÓŁKI2013-11-26 do dziś
514.03.2016 R. W KN ALICJI HUZIUK W WARSZAWIE, REP. A NR 3967/2016 PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY2016-07-25 do dziś
630.11.2018 R., REP. A NR 3114/2018, NOTARIUSZ ANDRZEJ KOREWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §§1-30, TEKST JEDNOLITY2019-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3810162602019-05-20 do dziś
4. Numer KRS0000745009 2019-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3808587602019-05-20 do dziś
4. Numer KRS0000742001 2019-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100100,00 ZŁ2019-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTHEN2013-07-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2013-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOCKI2013-07-01 do dziś
2. ImionaJERZY2013-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSMRECZYŃSKI2020-05-27 do dziś
2. ImionaSZYMON2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-27 do dziś
21. NazwiskoKANIOWSKI2019-08-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-08-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-09 do dziś
31. NazwiskoBOROWIEC2019-08-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-08-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-09 do dziś
41. NazwiskoHAŁAZIŃSKI2016-07-25 do dziś
2. ImionaŁUKASZ BARTOSZ2016-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-25 do dziś
51. NazwiskoŁUCZAK2016-07-25 do dziś
2. ImionaDANUTA TERESA2016-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-25 do dziś
61. NazwiskoWYSOCKA2016-07-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JADWIGA2016-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2013-06-10 do dziś
210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-10 do dziś
332 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-06-10 do dziś
446 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2013-06-10 do dziś
546 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-06-10 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-06-10 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-06-10 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-06-10 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-06-10 do dziś
1010 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2016-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.02.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-01 do dziś
2data złożenia 01.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-01 do dziś
3data złożenia 01.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-01 do dziś
4data złożenia 01.02.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-02-01 do dziś
5data złożenia 01.02.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-01 do dziś
6data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-01 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-01 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-02-01 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-01 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-02-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów