BON APETITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000412262
Numer REGON: 241417615
Numer NIP: 9542688954
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-08-25
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/22563/22/798]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241417615 NIP 95426889542013-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBON APETITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2016-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. KADECKA nr domu 5A kod pocztowy 41-503 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2016-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.02.2012 R. KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH NOTARIUSZ DR PIOTR MARQUARDT REP. A NR 251/20122012-02-27 do dziś
228.03.2013 R. REP. A NR 879/2013 KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ PIOTR MARUARDT, 40-057 KATOWICE UL. PCK 10/2. ZMIENIONO: PAR. 262013-05-13 do dziś
321.02.2014. REP. A NR 749/2014, NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA DR PIOTR MARQUARDT NOTARIUSZ, 40-057 KATOWICE, UL. PCK 10/2, PAR. 32014-03-26 do dziś
406.05.2015R., REP.A NR 1610/2015, NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH. UL. PCK 10/2, ZMIANA §9 UST.12015-05-28 do dziś
521.12.2015R., REP A NR 4935/2015, NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA 40-057 KATOWICE UL. PCK 10/2. ZMIENIONO §3.2016-01-29 do dziś
601.02.2017R.REP.A NR 306/2017, NOATRIUSZ PIOTR MARQUARDT,KANCELARIA NOTARIALNA DR PIOTR MARQUARDT W KATOWICACH, UL.PCK 10/2,ZMIENIONO § 13 UMOWY SPÓŁKI.2017-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-02-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 551 K.S.H. I NAST. UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 10.02.2012 R. PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ „APETITO” BISKUP I SPÓŁKA JAWNA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH DR PIOTRA MARQUARDTA REP. A NR 251/20122012-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„APETITO” BISKUP I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA2012-02-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2012-02-27 do dziś
3. Numer w rejestrze0000344347 2012-02-27 do dziś
5. Numer REGON2414176152012-02-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMB GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2783391482013-05-13 do dziś
4. Numer KRS0000221737 2013-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7971 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 797.100,00 ZŁ2017-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego797100,00 ZŁ2015-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2022-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
16. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEKH2021-07-06 do dziś
2. ImionaYAROSLAV2021-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2012-02-27 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-02-27 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-02-27 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-02-27 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-02-27 do dziś
610 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2012-02-27 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-02-27 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-02-27 do dziś
910 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-02-27 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 27.02.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
2data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
4data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
5data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
11data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.02.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.02.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIEROWSKI2021-10-29 do dziś
KURATOR POWOŁANY POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 1.09.2021 R. SYGN. AKT VII P 121/21, ZAKRES DZIAŁANIA KURATOR PROCESOWY POWOŁANY NA PODSTAWIE ART. 69 §1 KPC W SPRAWIE TOCZĄCEJ SIĘ PRZED SĄDEM REJONOWYM W CZĘSTOCHOWIE O SYGN. AKT VII P 121/21 ;2022-03-07 do dziś
2. ImionaKONRAD2021-10-29 do dziś
KURATOR USTANOWIONY POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W CZĘSTOCHOWIE VII WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z DNIA 10.09.2021 R. SYGN. AKT VII P-UPR 120/21, ZAKRES DZIAŁANIA KURATOR PROCESOWY USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 §1 K.P.C. W SPRAWIE O SYGN. AKT VII P-UPR 120/21 TOCZĄCEJ SIĘ PRZED SĄDEM REJONOWYM W CZĘSTOCHOWIE VII WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH;2022-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
KURATOR POWOŁANY POSTANOWIENIEM SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI VIII WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z DNIA 13.01.2022 R. NA PODSTAWIE ART. 69 PAR. 1 KPC W SPRAWIE O SYGN. VIII PA 59/212022-03-07 do dziś
6. Data powołania kuratora01.09.20212021-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYCKA2022-01-24 do dziś
2. ImionaDANUTA2022-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-20 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W CHORZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY Z DNIA 16.12.2021 R. SYGN.AKT I CO 485/21, KURATOR POWOŁANY NA PODSTAWIE ART. 818 § 1 K.P.C. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI BON APETITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM PROWADZONYM PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W CHORZOWIE W SPRAWIE SYGN.AKT KM 2471/212022-01-24 do dziś
6. Data powołania kuratora16.12.20212022-01-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIGAJCZYK2022-02-16 do dziś
2. ImionaJACEK2022-02-16 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ-GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU W SPRAWIE SYGN. VP 1478/20 , KURATOR USTANOWIONY DLA SPÓŁKI W TRYBIE ART. 69 PAR. 1 ZD. 2 KPC.2022-02-16 do dziś
6. Data powołania kuratora04.01.20222022-02-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURZYŃSKI2022-02-23 do dziś
2. ImionaEMIL2022-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-23 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaKURATOR USTANOWIONY POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 2 GRUDNIA 2021 R. SYGN. AKT VI GNC 647/21 ORAZ SYGN. AKT VI GNC 857/21. ZAKRES DZIAŁANIA KURATOR PROCESOWY USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 §1 K.P.C. DLA SPÓŁKI BON APETITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE O SYGN. AKT VI GNC 647/21 ORAZ O SYGN. AKT VI GNC 857/21 TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM REJONOWYM W BYTOMIU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY.2022-02-23 do dziś
6. Data powołania kuratora02.12.20212022-02-23 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2022-04-13 do dziś
2. ImionaSTEFAN2022-04-13 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU W WYDZIAŁ V PRACY I UBEZPIECZEŃ, SYGN. VP 75/21 UPR , KURATOR USTANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 69 PAR. 1 KPC CELEM REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU2022-04-13 do dziś
6. Data powołania kuratora08.02.20222022-04-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYCKA2022-05-09 do dziś
2. ImionaDANUTA2022-05-09 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaKURATOR USTANOWIONY POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W CHORZOWIE I WYDZIAŁ CYWILNY Z DNIA 25.03.2022 R. SYGN. AKT ICO 683/21, KURATOR STANOWIONY NA PODSTAWIE ART. 818 §1 K.P.C. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM KM22/21 PROWADZONYM PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SR W CHORZOWIE IWONY OCHĘDUSZKO2022-05-09 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIEROWSKI2022-08-12 do dziś
2. ImionaKONRAD2022-08-12 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI VIII WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z DNIA 16.05.2022R. SYGN. VIII PA 15/21 O USTANOWIENIU KURATORA DLA BON APETITO SP. Z O.O. NA PODSTAWIE ART. 69 PAR. 1 I 3 KPC W OSOBIE ADW. KONRADA PAPIEROWSKIEGO2022-08-12 do dziś
6. Data powołania kuratora16.05.20222022-08-12 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów