ENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000412062
Numer REGON: 242869472
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-01-25
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/1394/22/875]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2012-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2019-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.02.2012 R.KANCELARIA NOTARIALNA MGR WOJCIECH MICHALEWICZ, UL. DĄBRÓWKI 15/1, 40-081 KATOWICE, REPERTORIUM „A” NR 727/2012.2012-02-23 do dziś
213.04.2012, REP. A NR 4583/2012, NOTARIUSZ BENIAMIN SKABA Z KANCELARII NOTARIALNEJ BENIAMINA SKABY DARIUSZA CELIŃSKIEGO SPÓŁKI CYWILNEJ W TYCHACH PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 49 ZMIANA: § 3, § 7, § 8, § 9 UST. 1, § 14 UST. 1 I § 16 UST. 22012-05-11 do dziś
304.08.2014 R. REP. A NR 4206/2014 JÓZEF ZAJĄC KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLIŃCU UL. MICKIEWICZA 34B ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2014-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2016-09-29 do dziś
2. ImionaBEATA2016-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ2016-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2012-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT.2012-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAZUR2016-09-05 do dziś
2. ImionaBEATA2016-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-09-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-02-23 do dziś
246 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2012-02-23 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-02-23 do dziś
446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2012-02-23 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-02-23 do dziś
610 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2014-08-26 do dziś
746 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2014-08-26 do dziś
846 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2014-08-26 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2016-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2013 okres 23.02.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
2data złożenia 21.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
3data złożenia 26.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
4data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.02.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.02.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów