ZAMRAŻALNIA KUCZMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000411716
Numer REGON: 341247050
Numer NIP: 5611598822
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2021-09-27
Sygnatura akt[RDF/333909/21/72]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZAMRAŻALNIA KUCZMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2019-11-29 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-20 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TUCHOLSKI gmina TUCHOLA miejscowość TUCHOLA2012-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość TUCHOLA ulica SĘPOLEŃSKA nr domu 40 kod pocztowy 89-500 poczta TUCHOLA kraj POLSKA 2012-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28/12/2011 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ JANUSZA MARMAJ W WARSZAWIE PRZY UL. CHMIELNEJ NR 9 REPERTORIUM NR 8772/2011 ZMIANA § 12 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.02.2012 R. REP. A NR 732/2012 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE NOTARIUSZ JANUSZ MARMAJ2012-02-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3843/2012 Z DNIA 4 CZERWCA 2012 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ JANUSZA MARMAJA W WARSZAWIE (00-021) PRZY UL. CHMIELNEJ NR 9, -ZMIANA TREŚCI § 2 STATUTU SPÓŁKI ORAZ § 10 STATUTU SPÓŁKI2012-06-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY REPERTORIUM 4477/2012 Z DNIA 05 LIPCA 2012 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ JANUSZA MARMAJA W WARSZAWIE (00-021) PRZY UL. CHMIELNEJ NR 9 - ZMIANA TREŚCI § 2, § 10, § 12 STATUTU SPÓŁKI2012-08-14 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2014 R. REPERTORIUM A NUMER 2672/2014 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ EWY SŁOMIŃSKIEJ W TUCHOLI PRZY UL. ŚWIECKIEJ 15 - DODANO § 17 A STATUTU, - ZMIENIONO § 19 STATUTU, - ZMIENIONO § 12 STATUTU2014-07-22 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.07.2014 REPERTORIUM A NUMER 3314/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EWĘ SŁOMIŃSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W TUCHOLI (89-500) PRZY ULICY ŚWIECKIEJ 15. ZMIENIONO § 12 I § 13 STATUTU AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.09.2014 R. REPERTORIUM A NUMER 5488/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ PIOTRA GÓRECKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BYDGOSZCZY PRZY ULICY MOSTOWEJ 1 - ZMIENIONO PAR. 10 STATUTU.2014-09-12 do dziś
619 WRZEŚNIA 2014 R., REPERTORIUM A NR 5766/2014, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA PIOTRA GÓRECKIEGO W BYDGOSZCZY, ZMIENIONO § 10 I § 12 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2014-10-10 do dziś
7DNIA 29 GRUDNIA 2014 R. SPORZĄDZONY ZOSTAŁ AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 8124/2014 W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA PIOTRA GÓRECKIEGO W BYDGOSZCZY PRZY UL. MOSTOWEJ 1. ZMIENIONO § 10 STATUTU SPÓŁKI ZMIENIONO § 12 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2015-03-31 do dziś
8DNIA 30 CZERWCA 2015R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ ELŻBIETY RAWICKIEJ-HRYNIEWSKIEJ W TUCHOLI PRZY UL. ŚWIECKIEJ 36 ZOSTAŁ SPORZĄDZONY AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4010/2015 - ZMIENIONO TREŚĆ § 10, § 11 I § 12 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2015-10-13 do dziś
927.09.2017R., KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA PIOTRA GÓRECKIEGO W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 3922/2017 - ZMIENIONO TREŚĆ § 10, § 11 I § 12 STATUTU SPÓŁKI2017-12-19 do dziś
1023.08.2019R. KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA PIOTRA GÓRECKIEGO W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NR 4892/2019 - ZMIENIONO § 10, § 11 ORAZ § 12 STATUTU SPÓŁKI2019-09-25 do dziś
11DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2019 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA PIOTRA GÓRECKIEGO W BYDGOSZCZY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY AKT NOTARIALNY REP. A NR 5745/2019, ZMIENIONO TREŚĆ § 2, § 10, § 11 ORAZ § 12 STATUTU SPÓŁKI.2019-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZMA2019-09-25 do dziś
2. ImionaJANUSZ WIKTOR2019-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-25 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?NIE2019-09-25 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-09-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-02-20 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji1002012-02-20 do dziś
3. Wartość nominalna akcji500,00 ZŁ2012-02-20 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2012-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-02-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1002012-02-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-02-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiUPOWAŻNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY2014-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZMA2019-09-25 do dziś
2. ImionaJANUSZ WIKTOR2019-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIŻMOWSKA2015-10-13 do dziś
2. ImionaBEATA2015-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBÓR TUCHOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1461141822015-03-31 do dziś
4. Numer KRS0000419352 2015-03-31 do dziś
43. Numer PESEL\REGON3407724172012-02-20 do dziś
4. Numer KRS0000359604 2012-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2015-03-31 do dziś
210 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2015-03-31 do dziś
310 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2015-03-31 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-03-31 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-31 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-31 do dziś
777 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2015-03-31 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-03-31 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-31 do dziś
1077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.08.2013 okres 20.02.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
2data złożenia 02.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
3data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
4data złożenia 05.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
5data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
6data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 10.10.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.02.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
7OD 10.10.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.02.2012 - 31.12.20122013-09-03 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY REP. A NR 1208/2019, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GÓRECKI, UL. MOSTOWA 1, 85-110 BYDGOSZCZ, UCHWAŁA W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI., 01.03.20192019-04-05 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiNADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE, UCHWAŁA NR 1, AKT NOTARIALNY NOTARIUSZ PIOTR GÓRECKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GÓRECKI BYDGOSZCZ, REP. A NR 5745/2019, 10.10.20192019-11-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDEN LIKWIDATOR SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.2019-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY REP. A NR 1208/2019, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GÓRECKI, UL. MOSTOWA 1, 85-110 BYDGOSZCZ, UCHWAŁA W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI., 01.03.20192019-04-05 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów