HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000411166
Numer REGON: 145988298
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-11-04
Sygnatura akt[RDF/360323/21/512]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2021-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMIANKI ulica UL. BRUKOWA nr domu 36 kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2021-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuHEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PIEŃKOWIE2021-11-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina CZOSNÓW miejscowość PIEŃKÓW2021-11-02 do dziś
3. Adresmiejscowość PIEŃKÓW nr domu 11 kod pocztowy 05-152 poczta CZOSNÓW kraj POLSKA 2021-11-02 do dziś
21. Firma oddziałuHEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PUŁAWACH2021-11-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PUŁAWSKI gmina PUŁAWY miejscowość PUŁAWY2021-11-02 do dziś
3. Adresmiejscowość PUŁAWY ulica UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 24-110 poczta PUŁAWY kraj POLSKA 2021-11-02 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.01.2012 NOTARIUSZ MAŁGORZATA CUGOWSKA-GRUNWALD W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY HANKI CZAKI 2 LOK.82, REPERTORIUM A NR 144/20122012-02-13 do dziś
219-03-2014 R. REP. A NR 788/2014 NOTARIUSZ MAŁGORZATA CUGOWSKA-GRUNWALD W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE. ZMIANA: § 7.1.; § 7.6.; § 16; § 17.1; W § 14 DODAJE SIĘ UST. 4.2014-10-13 do dziś
314.02.2017R., REPERTORIUM A NR 747/2017, NOTARIUSZ KAMIL ARASIM, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 7 UST. 1, PAR. 7 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI.2017-04-07 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.05.2020 R., REP. A NR 1017/2020, NOTARIUSZ JOANNA BUKS, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 41 LOK. 7, 05-092 ŁOMIANKI - ZMIANA § 6, § 8, § 142020-09-03 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.10.2021R., REPERTORIUM A NR 2970/2021, NOTARIUSZ JOANNA BUKS, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 41 LOK. 7, 05-092 ŁOMIANKI, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: §3 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.2021-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘTA2012-02-13 do dziś
2. ImionaMAREK2012-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1351 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135100 ZŁ2020-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUDEMOWICZ2014-10-13 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2014-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1351 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135100 ZŁ2020-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOKAJ2020-09-03 do dziś
2. ImionaJULIA2020-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 122500 ZŁ2020-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego422000,00 ZŁ2018-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU TAK JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2012-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUDEMOWICZ2014-10-13 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2014-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘTA2012-02-13 do dziś
2. ImionaMAREK2012-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-09-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2020-09-03 do dziś
210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-03 do dziś
346 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2020-09-03 do dziś
420 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2020-09-03 do dziś
520 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2020-09-03 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-09-03 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-09-03 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-09-03 do dziś
921 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.03.2013 okres 01.03.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-14 do dziś
2data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.03.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
3data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
4data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
5data złożenia 10.10.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
6data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
7data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
8data złożenia 29.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-29 do dziś
9data złożenia 04.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-14 do dziś
2OD 01.03.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-29 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-14 do dziś
2OD 01.03.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów