KOTARZ ENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000410263
Numer REGON: 242873953
Numer NIP: 6521722472
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-03-08
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/2065/22/81]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKOTARZ ENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina BRENNA miejscowość BRENNA2017-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BRENNA ulica UL. WYZWOLENIA nr domu 40 kod pocztowy 43-438 poczta BRENNA kraj POLSKA 2017-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 22.12.2011 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ TOKARZEWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, REP. A NR 6381/2011 SPROSTOWANY PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM DNIA 10.02.2012 R. PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ TOKARZEWSKĄ REP. A NR 648/2012.2012-03-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MARCA 2013 R., NOTARIUSZ MARII TOKARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, UL. NARUTOWICZA 79, REP. A NR 1244/2013 - ZMIANA § 7 UST. 1 UMOWY2013-04-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.06.2017 R. REP. A NR 2709/2017 NOTARIUSZA MARII TOKARZEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH UL. NARUTOWICZA 79, ZMIENIONO: §2, §3, DODANO W §9 USTĘPU 3, SKREŚLONO W §18 PUNKTU 7.2017-12-04 do dziś
422.01.2018 R., REP. A NR 350/2018 NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. NARUTOWICZA 79 - ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI2018-03-23 do dziś
512.11.2019 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 5942/2019, NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, UL. NARUTOWICZA 79 - ZMIENIONO §15, §18, §20 UST. 2 I UST. 3, SKREŚLONO UST. 4 - DODANO §24 ZE ZN. 1.2020-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCS POLAND CENTRUM-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0705147472020-01-13 do dziś
4. Numer KRS0000181435 2020-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.081 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.081.000,00 ZŁ2020-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAPORT KONSORCJUM PRAWNO-FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3614988652020-01-13 do dziś
4. Numer KRS0000557841 2020-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały552 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 552.000,00 ZŁ2020-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELSKI PARK TECHNOLOGICZNY LOTNICTWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0710031382020-07-20 do dziś
4. Numer KRS0000169940 2020-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały947 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 947.000,00 ZŁ2020-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4210000,00 ZŁ2018-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOMPOR2017-12-04 do dziś
2. ImionaZOFIA2017-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMACIEJEWSKI2020-10-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-20 do dziś
21. NazwiskoZARZYCKI2020-03-13 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-13 do dziś
31. NazwiskoHOLEKSA2020-03-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-12-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-12-04 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-04 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-12-04 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-12-04 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2017-12-04 do dziś
635 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-12-04 do dziś
735 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-12-04 do dziś
835 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-12-04 do dziś
935 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2017-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2013 okres 22.12.2011 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
2data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
3data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
4data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
5data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
6data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
8data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
9data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.12.2011 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.12.2011 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW KOTARZ ENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 01.03.2022R. ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 01.03.2022R. REPERTORIUM A NR 519/2022, NOTARIUSZ AGATA CHROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 7, 43-502, CZECHOWICE DZIEDZICE , 01.03.20222022-03-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO2022-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPILIP2022-03-08 do dziś
2. ImionaMONIKA2022-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW KOTARZ ENEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 01.03.2022R. ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 01.03.2022R. REPERTORIUM A NR 519/2022, NOTARIUSZ AGATA CHROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 7, 43-502, CZECHOWICE DZIEDZICE , 01.03.20222022-03-08 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów