KZA ZIELONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000410137
Numer REGON: 145986046
Numer NIP: 1251615308
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2024-06-24
Sygnatura akt[RDF/622652/24/347]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKZA ZIELONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość LEŚNIAKOWIZNA2014-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość LEŚNIAKOWIZNA ulica KASPRZYKIEWICZA nr domu 19 kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2014-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.12.2011 R., NOTARIUSZ ANNA MARIA DZIEDZIC, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONCE UL. KOLEJOWA 57, REPERTORIUM A NR 4631/20112012-02-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 08-08-2014 R., REP. A NR 3851/2014 (NOTARIUSZ ANNA MARIA DZIEDZIC, KANCELARIA NOTARIALNA, 05-220 ZIELONKA, UL. KOLEJOWA 57, ZMIENIONO PAR. 3, PAR. 19 PKT. 4 ORAZ DODANO W PAR. 19 PKT. 5B UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-09-22 do dziś
330.05.2017 R., REP. A NR 3165/2017, NOTARIUSZ ANNA MARIA DZIEDZIC, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONCE. DODANO PKT OD 37 DO 40 W § 7. USUNIĘTO § 12. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-07-26 do dziś
410.10.2019 R.; REP. A NR 5676/2019, NOTARIUSZ ANNA MARIA DZIEDZIC, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONCE UL. KOLEJOWA 57 ZMIENIONO: UST. 1 W § 8; § 16 DODANO: PO §19 TYTUŁ; §19A, USUNIĘTO: UST. 2 W §82020-05-25 do dziś
504.06.2020R., REP. A NR 3050/2020, NOTARIUSZ ANNA MARIA DZIEDZIC, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONCE, ZMIENIONO: UST. 1 W § 8, § 16, DODANO: PO § 19 TYTUŁ, § 19A, USUNIĘTO: UST. 2 W § 82020-08-21 do dziś
625.05.2022 R.; PRAWOMOCNY WYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z DNIA 09.03.2022 R. SYGN. AKT VII AGA 729/21 ODDALAJĄCY APELACJĘ OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 19.03.2021R. SYGN. AKT XVI GC 262/20 UCHYLAJĄCEGO W PKT 2 UCHWAŁĘ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NR 1/2019 Z DNIA 10.10.2019 R. W PRZEDMIOCIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI; ZMIENIONO: UST. 1 W § 8 PRZYWRÓCONO: UST. 2 W § 8.2022-07-08 do dziś
720.09.2023 R. REP A NR 5509/2023, NOTARIUSZ ANNA DZIEDZIC, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONCE, UL. KOLEJOWA 57 ZMIENIONO: UST. 1 W § 82024-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-02-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPALTABAKA2012-02-01 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW STANISŁAW2012-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2897 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 289 700,00 ZŁ.2024-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWOWSKI2012-02-01 do dziś
2. ImionaMAREK2012-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2173 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 217 300,00 ZŁ.2024-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego510000,00 ZŁ2024-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD W SPÓŁCE JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWOWSKI2019-04-12 do dziś
2. ImionaMAREK2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPALTABAKA2012-02-01 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW STANISŁAW2012-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKARWOWSKA2021-06-24 do dziś
2. ImionaPAULINA2021-06-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-24 do dziś
21. NazwiskoKARWOWSKA2020-05-25 do dziś
2. ImionaADRIANNA2020-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-25 do dziś
31. NazwiskoSPALTABAKA2020-05-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA LEOKADIA2020-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSPALTABAKA RUDNIK2019-04-12 do dziś
2. ImionaIGA ALICJA2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA; PROKURA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2019-04-12 do dziś
21. NazwiskoKARWOWSKA2019-04-12 do dziś
2. ImionaMONIKA2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA; PROKURA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2019-04-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2012-02-01 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-02-01 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-02-01 do dziś
425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-02-01 do dziś
561 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2012-02-01 do dziś
661 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2012-02-01 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-02-01 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-02-01 do dziś
942 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2017-07-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 - 31 GRUDNIA 20122013-06-13 do dziś
2data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
3data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
4data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
5data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
6data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
7data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
8data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
9data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.08.20202021-08-26 do dziś
10data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 01.12.20202021-08-26 do dziś
11data złożenia 30.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
12data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
13data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
14data złożenia 24.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.08.20202021-08-26 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 01.12.20202021-08-26 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2012 - 31 GRUDNIA 20122013-06-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.08.20202021-08-26 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 01.12.20202021-08-26 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
14OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2012 - 31 GRUDNIA 20122013-06-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.08.20202021-08-26 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 01.12.20202021-08-26 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
14OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów